PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsahová náplň

Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.

Cíl: Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty, jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe.

Obsah:

 • Vstupní dotazník – jak má vypadat, jeho využití v pracovněprávních vztazích, limity z hlediska GDPR
 • Lékařský posudek – náležitosti, posudkové závěry, rozlišení mezi posudky ve vztahu ke vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce
 • Pracovní smlouva – co všechno v ní sjednávat, jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, souhlas s vysíláním na pracovní cesty, nadlimitní práci přesčas, pracovní pohotovost atd.
 • Informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce
 • Jmenování na vedoucí pracovní místo versus tzv. doložky odvolatelnosti
 • Výkon jiné práce, převedení, přeložení – dokumenty ke splnění nabídkové povinnosti
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru – jednání mezi nepřítomnými, uvádění důvodů, obvyklé chyby, souvislosti s odstupným atd.
 • Vytýkací dopisy – různé druhy výtek, jak správně formulovat, načasování, způsoby doručení zaměstnanci
 • Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru – jak se vyvarovat nejčastějších chyb, vzory dokumentů podle jednotlivých důvodů rozvázání pracovního poměru, prekluzivní lhůty
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – co a jak sjednávat
 • Kvalifikační dohoda – jak správně sjednat, rozlišení mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace, další „chtěné“ náležitosti
 • Dohoda o odpovědnosti, dohoda o náhradě škody se zaměstnancem – jak správně sjednávat, upozornění na nejčastější chyby
 • Dohody o srážkách ze mzdy (platu), započtení – vzory
 • Kolektivní smlouva, vnitřní předpis a pracovní řád – rozlišení, co a jak ve kterém z dokumentů sjednávat, stanovovat
 • Řešení dalších vzorových dokumentů navržených účastníky semináře

Metody výuky: Výklad, příklady z praxe, ukázka vzorů pracovněprávních dokumentů.

Lektor:
JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Termíny kurzů

04.10.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)