DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsahová náplň

Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory.

Cíl: Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2020, problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2019.

Obsah:

  • Úvod – současný stav legislativy, vazba zákona o DPH na právo EU
  • Přehled nových informací GFŘ, upozornění na novou judikaturu SDEU
  • Novela zákona o DPH v roce 2020
  • Vymezení osob povinných k dani
  • Upřesnění místa plnění při pořízení zboží z EU – § 11
  • Zdanění „poukazů“ na zboží nebo služby v praxi roku 2019, informace GFŘ, KOOV
  • Základ daně, výpočet daně podle § 37, podle § 37a
  • Oprava základu daně
  • Nájem nemovité věci – omezení možnosti danit nájem bytových prostor, dopad do praxe
  • § 69 – osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
  • Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši § 75 ZDPH
  • Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
  • Nová definice „pořízení zboží z EU“ – § 16, vazba na § 6c odst. 3, úprava v § 18 ZDPH, přemístění zboží do konsignačního skladu s následným zničením, ztrátou, odcizením
  • Uskutečněná plnění osvobozená od daně podle § 64, 66, 68 ZDPH
  • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
  • Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň (§ 108 ZDPH)
  • Diskuze, dotazy

Lektor:
Ing. Jana LEDVINKOVÁ, daňová poradkyně a specialistka na DPH

Termíny kurzů

27.02.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)