Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled

Základní informace
 • Termín kurzů: 18.12.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 860 Kč (3 190 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1907730 - 3 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 190773A - 6 061 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190773B - 8 613 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190773C - 10 846 Kč + DP
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou vysvětlena práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob fungování společenství vlastníků jednotek a případných dalších forem správy jednotek. Bude poukázáno na odlišnosti stávající právní úpravy oproti právní úpravě předchozí. Zároveň bude zdůrazněn způsob vzniku SVJ odlišný od předchozí právní úpravy a s ohledem na novou právní úpravu předpisů insolvenčního práva bude poukázáno i na některé aspekty v souvislosti insolvenčního řízení s uplatňováním nároků vlastníků jednotek v jeho rámci.

Ve druhé části semináře budete seznámeni s daňovými a účetními souvislostmi fungování SVJ a se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně. Přínosem může být komplexní pohled na daňovou a účetní problematiku jak z pohledu samotného SVJ (jeho statutárních orgánů), tak z pohledu jednotlivých vlastníků, praktické ukázky některých postupů na příkladech nebo zdůraznění aktuálních výkladů a novinek ve vztahu k probírané problematice.

Cílová skupina

Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, funkcionářům SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti, notářům a advokátům apod.

Obsahová náplň

9:00–12:30 – Právní pohled – Mgr. Kateřina Horáková

 • bytové spoluvlastnictví obecně, typy jednotek,
 • prohlášení o rozdělení domu na jednotky, změny a opravy prohlášení,
 • práva a povinnosti vlastníků jednotek,
 • vznik SVJ a jeho činnost,
 • orgány SVJ a rozhodování,
 • aktuality z legislativy týkající se SVJ.

Diskuze a zodpovězení dotazů.

13:30–18:00 – Účetnictví, daň z příjmů, DPH – RNDr. Ivan Brychta

 • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky,
 • předpisy vztahující se k účetnictví SVJ,
 • kdy se stává SVJ účetní jednotkou,
 • rozsah vedení účetnictví SVJ a hlavní účetní zásady,
 • směrná účtová osnova,
 • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),
 • daně (otázka registrace SVJ k daním, princip zdaňování příjmů, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH),
 • daňové problémy vlastníků jednotek (ve vztahu k daním z příjmů, k dani z nemovitých věcí),
 • vyúčtování služeb, přeúčtování – daňový režim,
 • aktuální výklady, novinky v daních a účetnictví v roce 2019 a výhled do budoucna.

Diskuze a zodpovězení dotazů.

Lektor:
Mgr. Kateřina Horáková

Termíny kurzů

18.12.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)