Účetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací

Základní informace
 • Termín kurzů: 05.12.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 499 Kč (2 065 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1906590 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 190659A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190659B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190659C - 7 021 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. vyúčtování dotací, inventarizace účtů, sestavení rozpočtu na další rok apod.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací, kteří musí sestavit, schválit či podepsat účetní závěrku a sestavit přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Obsahová náplň

Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky):

 • příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán),
 • inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů, – analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha),
 • závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.),
 • účtování dotací,
 • dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu,
 • dědictví,
 • účetní závěrka – změny v účetních výkazech.

Sestavení přiznání k dani z příjmu:

 • veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů,
 • příjmy, výdaje, náklady, výnosy,
 • rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně,
 • příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně),
 • dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně.

Audity.

Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví:

 • povinnosti z hlediska předpisů,
 • příjmy, výdaje,
 • sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů.

Lektor:
Ing. Dagmar Beránková

Termíny kurzů

05.12.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)