Zdravotní pojištění ve mzdové účtárně – změny roku 2019 a k 1. 1. 2020, problémové situace z praxe a jejich řešení

Základní informace
 • Termín kurzů: 16.12.2019
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 529 Kč (2 090 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 1904530 - 2 090 Kč + DPH Základní cena, kód: 190453A - 3 971 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190453B - 5 643 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190453C - 7 106 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte se změnami ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020. Se změnami v související právní úpravě a s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Dozvíte se všechny aktuality s ohledem na vývoj legislativy a uvědomíte si, jaký by měl být postup zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Individuální konzultace po skončení semináře. Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Cílová skupina

Seminář je určen zejména mzdovým účetním a personalistům, dále ekonomickým pracovníkům, konzultantům v oblasti mezd a zástupcům softwarových firem, které se zabývají vývojem a upgradem mzdových systémů.

Obsahová náplň

Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2019 a k 1. 1. 2020. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady k jednotlivým tematickým oblastem.

Další témata semináře – taková, abyste nedělali chyby, například:

 • pro koho je zdravotní pojištění v České republice povinné?
 • jak zjistit, zda plnění zúčtované zaměstnanci zahrnout nebo nezahrnout do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění?
 • kdy je pro plnění povinností zaměstnavatele důležitá výše příjmu, a kdy naopak výše příjmu nerozhoduje?,
 • ve kterých situacích podává zaměstnavatel opravný Přehled?,
 • role čestných prohlášení zaměstnance ve zdravotním pojištění,
 • skončení zaměstnání a pobírání nemocenských dávek v souvislostech zdravotního pojištění,
 • ochranná lhůta v českém systému i v rámci Evropské unie,
 • ženy i muži na rodičovské dovolené a celodenně osobně a řádně pečující o dítě, resp. děti (Jaké podmínky resp. možnosti platí při péče o jedno dítě a více dětí v rodině v souvislostech zdravotního pojištění? Jak se postupuje, když osoba pečující o dítě začne vykonávat výdělečnou činnost? Souběžné „státní kategorie“. Uplatňování finančních nároků se zpětnou platností.),
 • postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec začne podnikat,
 • základní zásady u dohod z pohledu zdravotního pojištění (Kdy se (ne)sčítají příjmy z dohod? Souběžné pracovněprávní vztahy),
 • postupy zaměstnavatele na přelomu let 2019/2020 – příklady z oblasti minimálního vyměřovacího základu a pracovněprávních vztahů,
 • jaké jsou základní principy při řešení pojištění podle koordinačních pravidel Evropské unie?
 • co nesmíte zapomenout, když zaměstnáváte osoby ze zahraničí?,
 • kdy se stává osoba výdělečně činná v rámci EU pojištěncem systému této země?,
 • Ukrajinci s průkazem Evropské unie nebo se zeleným průkazem.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Antonín Daněk

Termíny kurzů

16.12.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)