Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: Seminář je zaměřen na oblast pracovní doby a dovolené, tedy na oblast, kterou ve své praxi používá každý personalista, vedoucí pracovník i mzdová účetní, neboť vůči zaměstnancům všichni musí pracovní dobu rozvrhovat, evidovat, určovat čerpání dovolené a na základě evidence pracovní doby a dalších podkladů zpracovávat pro zaměstnance mzdy nebo platy. Nejde přitom o oblast jednoduchou a řada pojmů činí v praxi problémy, ať už jde o směnnost a z toho plynoucí rozsah týdenní pracovní doby, vyrovnávací období, ať už u nerovnoměrného nebo pružného rozvržení pracovní doby, přípustný rozsah práce přesčas a její kompenzace, rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, délka a rozvrhování přestávek v práci a dob odpočinku, vznik nároku na dovolenou a jeho krácení a další Všem těmto oblastem je proto věnován komplexní výklad na tomto semináři, který se nesoustřeďuje jen na suchý text právního předpisu, ale je doprovázen řadou příkladů z advokátní i přednáškové praxe lektora a konečně z judikatury Nejvyššího soudu. Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti pracovní doby a dovolené, které jim umožní snáze rozvrhovat a evidovat pracovní dobu a určovat dovolenou tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům z kontrol inspektorátů práce.

Cílová skupina

Určeno pro vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní.

Obsahová náplň

Pracovní doba

 • pracovní doba a doba odpočinku – pojmy
 • směna a směnné pracovní režimy
 • délka a rozvržení pracovní doby
 • stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby – pružná pracovní doba – konto pracovní doby
 • práce přesčas a pracovní pohotovost
 • noční práce a zaměstnanec pracující v noci
 • evidence pracovní doby
 • kratší pracovní doba

Doba odpočinku

 • přestávka v práci a bezpečnostní přestávky
 • nepřetržitý odpočinek mezi směnami
 • dny pracovního klidu a práce ve svátek
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu

Dovolená

 • druhy dovolené
 • nárok na dovolenou – podmínky vzniku nároku
 • výměra dovolené
 • čerpání dovolené a hromadné čerpání dovolené
 • náhrada za dovolenou
 • krácení dovolené

Mateřská a rodičovská dovolená

 • mateřská dovolená
 • rodičovská dovolená
 • otcovská poporodní péče

Praktické příklady a aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti pracovní doby a dovolené

Diskuze – odpovědi na dotazy

Lektor:
Mgr. Michal Vrajík

Termíny kurzů

16.10.2019

9.00 - 14.00 hod

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
METROPOL s.r.o.,Senovážné nám.2, 370 01 České Budějovice

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)