Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi

Základní informace
  • Termín kurzů: 31.10.2019
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1907570 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 190757A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190757B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190757C - 8 126 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář vás seznámí s nejčastějšími chybami a nedostatky při uzavírání a realizaci smluv (předání, reklamace vad, uplatnění smluvních sankcí atd.) a navazující rozhodovací praxí soudů. Získáte aktuální poznatky o zkušenostech z praxe při uzavírání a realizaci zejména kupních a smluv o dílo a obdrží detailní návod na co se v klíčových ustanoveních smluv zaměřit a jak vhodně upravit vzájemná práva a povinnosti a rozložit rizika mezi obě smluvní strany. Obdržíte doporučení z obchodní praxe ke vhodným postupům při plnění vzájemných povinností ze smluv a zajištění dodržení povinností vyplývajících ze smluv.

Cílová skupina

Seminář je určen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří se ve své praxi zabývají přípravou a uzavíráním a realizací zejména kupních smluv a smluv o dílo včetně zřizování zajišťovacích institutů, tj. zejména podnikatele, a pracovníky obchodních i finančních oddělení společností.

Obsahová náplň

  • nejčastější chyby a nedostatky,
  • kdo je oprávněn za podnikatele smlouvu uzavřít, jaké normy jsou přísné a od kterých se lze odchýlit, význam překvapivých ujednání ve smlouvě,
  • předsmluvní odpovědnost,
  • předkupní právo a jeho změny po novele občanského zákoníku,
  • postup při uzavírání smlouvy, forma smlouvy a její změny,
  • smlouva o smlouvě budoucí,
  • výklad klíčových ustanovení kupní smlouvy a smlouvy o dílo a vzájemné odlišnosti,
  • omezení obsahu smluv – ochrana slabší strany,
  • změna závazků: změna obsahu smlouvy, změna dlužníka, věřitele,
  • formulářové smlouvy, obchodní podmínky (a jejich konflikt), rámcové smlouvy,
  • povinnosti smluvních stran a následky jejich porušení – kontraktační doporučení,
  • předání a převzetí věci, přechod nebezpečí škody na věci – specifikace možných případů u obou smluvních stran a jejich variantní řešení,
  • nabytí vlastnictví a vedlejší ujednání,
  • přechod dluhů a přistoupení k dluhům,
  • zajištění a utvrzení dluhu, smluvní pokuty,
  • jak reklamovat a uplatnit práva z odpovědnosti za vady,
  • jak nastavit ukončení smlouvy v případě porušení povinností (výpověď, odstoupení),
  • výhody a úskalí rozhodčích doložek ve smlouvách, registr smluv.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Termíny kurzů

31.10.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)