Průřez pracovněprávní a mzdovou oblastí – pro rok 2020

Základní informace
  • Termín kurzů: 18.12.2019 - 20.12.2019
  • Místo konání: Novotného lávka 5, PRAHA 1
  • Cena: 7 248 Kč (5 990 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 1905040 - 5 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190504A - 11 381 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190504B - 16 173 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190504C - 20 366 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Po absolvování cyklu seminářů budete mít ucelený přehled o aktuálních předpisech a změnách platných pro rok 2020. Budete připraveni je aplikovat do praxe. Obsah přednášek bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů.

Cílová skupina

Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, odborovým funkcionářům a všem ostatním, kteří v rámci svých pracovních povinností řeší personální a mzdové záležitosti.

Obsahová náplň

1. seminář: 18. 12. 2019; 9:00–14:00 – Zákoník práce – změny pracovněprávních vztahů v roce 2020 – Mgr. Vladimír Černý Základní principy pracovněprávních vztahů z pohledu praxe. Problematika postupů zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – uchazeč z pohledu zákoníku práce, příslib zaměstnání, informační povinnosti.

Vznik pracovního poměru – základní náležitosti pracovní smlouvy, vstupní lékařská prohlídka a vznik pracovního poměru, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou.

Pracovní doba zaměstnanců – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, nepřetržité doby odpočinky mezi dvěma směnami a v týdnu, práce přesčas, noční práce, evidence pracovní doby zaměstnavatelem, dovolená zaměstnanců základní pravidla a povinnosti zaměstnavatelů.

Skončení pracovního poměru – dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, ve zkušební době, uplynutím sjednané doby.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti.

První seznámení s připravovanou novelizací zákoníku práce v roce 2020.

Dotazy a diskuze.

2. seminář: 19. 12. 2019; 9:00–16:00 – Mzdové předpisy pro rok 2020 – Ing. Růžena Klímová Změny v pracovněprávní oblasti – návrh novely zákoníku práce a nejdůležitější změny, např.: Stanovení nároku na dovolenou v hodinách – principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách – další změny a jejich účinnost.

Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2020: Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění – nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.

Daň z příjmů fyzických osob: Problémy zaměstanvatelů v souvislostí se změnami dle zákona č. 306/2018 Sb. – nerezident z EU, EHP a Švýcarska podléhající pojistnému podle cizích právních předpisů – stanovisko Komory daňových poradců. Náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené. Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 000 Kč bez prohlášení – sleva za umístění dítěte – § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. a náležitosti potvrzení – doklady prokazující nárok na daňové výhody dle § 38l ZDP – možno předkládat i v el. podobě.

Změny v nemocenském pojištění: Nové redukční hranice pro rok 2020 – další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2020. Elektronická neschopenka, třídílný formulář, povinnosti lékařů, zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSSZ.

Změny ve zdravotním pojištění: Minimální vyměřovací základ v roce 2020 – pojištěnci státu – odvod pojistného u OSVČ, OBZP. Změny v sociálním zabezpečení: Maximální vyměřovací základ – odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ – parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

Příprava na budoucí povolání: Prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia.

Důchodové pojištění: Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti – evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod: Povinnosti penzijních společností vůči zdravotním pojišťovnám – kódy S a R – souvislost s evidenční povinností zaměstnavatelů uvedené v § 37 zákona č. 582/1992 Sb. Náhradní doby důchodového pojištění a jejich prokazování. Povinnosti zaměstnavatelů, které trvají od roku 2012 – § 37 zákona č. 582/1991 Sb. Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2020: Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2020 – pojem čistá mzda, význam judikátu VSPH č. 241/2013 – postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele – posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy – souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu.

Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU: Zaměstnanecká karta, biometrická karta – povolení k zaměstnání, modré karty, změny v zákoně o pobytu cizinců – karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, vysílání těchto cizinců v rámci EU, povolení k pobytu za účelem sezonního zaměstnání, další povinnosti zaměstnavatelů – § 107 zákona č. 326/1999 Sb.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV. Povinnosti poskytovatelů náhradního plnění. Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání. Pracovnělékařské prohlídky u pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Změny v poskytování rodičovského příspěvku od 1. 1. 2020. Další změny od roku 2020 (např. změny stravného).

Dotazy a diskuze. 3. seminář: 20. 12. 2019; 9:00–13:00 – Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2020 a roční zúčtování za rok 2019 – Ing. Marie Hajšmanová

Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2020: Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců od ledna 2020 – základ daně z příjmů ze závislé činnosti – daňové zvýhodnění na vyživované děti – soustavná příprava na budoucí povolání a její prokazování – povinnosti zaměstnavatele při vybírání daně z příjmů ze závislé činnosti, záloha na daň, zvláštní sazba daně v příkladech – náležitosti mzdového listu, návaznost obsahu mzdového listu na účetnictví.

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele a z pohledu zaměstnance – zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně do základu daně – výpočet roční daňové povinnosti zaměstnance za rok 2019 – podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně – slevy na dani s možností uplatnění až po uplynutí zdanitelného období (sleva na vyživovanou manželku, sleva na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku) – lhůty pro provedení ročního zúčtování záloh, vrácení přeplatků na dani z ročního zúčtování – podávání tiskopisů Vyúčtování daně za rok 2019.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Mgr. Vladimír Černý

Termíny kurzů

18.12.2019 - 20.12.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, PRAHA 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)