Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je určen úředním osobám, provádějícím úkony správního orgánu v řízení z moci úřední bez ohledu na druh správních činností, jichž se řízení týká.

Cílem semináře je objasnění procesních postupů správního orgánu v řízeních ex officio se zaměřením na zákonnost, účelnost a efektivitu jednotlivých úkonů.

Procesní postupy správních orgánů v řízení z moci úřední se zaměřením na:

- Vybrané základní zásady činnosti správních orgánů.

- Vedení řízení a protokolace úkonů.

- Zastupování účastníků v řízení na základě plné moci.

- Úkony účastníků v průběhu řízení, příjímání podnětů k zahájení řízení z moci úřední a postup správního orgánu před zahájením řízení, zahajování řízení z moci úřední.

- Oblast dokazování a jednotlivé důkazní prostředky.

- Zajišťovací prostředky podle správního řádu a jejich využívání v praxi.

- Vydávání rozhodnutí (zejména obsah, forma, lhůty) a jejich oznamování.

- Příkazní řízení jako zvláštní (zjednodušená) forma správního řízení, postup a rozhodování odvolacího správního orgánu.

V rámci semináře bude dán časový prostor k diskusi a k zodpovězení dotazů.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen úředním osobám, provádějícím úkony správního orgánu v řízení z moci úřední bez ohledu na druh správních činností, jichž se řízení týká.

Cílem semináře je objasnění procesních postupů správního orgánu v řízeních ex officio se zaměřením na zákonnost, účelnost a efektivitu jednotlivých úkonů.

Procesní postupy správních orgánů v řízení z moci úřední se zaměřením na:

- Vybrané základní zásady činnosti správních orgánů.

- Vedení řízení a protokolace úkonů.

- Zastupování účastníků v řízení na základě plné moci.

- Úkony účastníků v průběhu řízení, příjímání podnětů k zahájení řízení z moci úřední a postup správního orgánu před zahájením řízení, zahajování řízení z moci úřední.

- Oblast dokazování a jednotlivé důkazní prostředky.

- Zajišťovací prostředky podle správního řádu a jejich využívání v praxi.

- Vydávání rozhodnutí (zejména obsah, forma, lhůty) a jejich oznamování.

- Příkazní řízení jako zvláštní (zjednodušená) forma správního řízení, postup a rozhodování odvolacího správního orgánu.

V rámci semináře bude dán časový prostor k diskusi a k zodpovězení dotazů.

Termíny kurzů

07.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)