Správní řád v praxi

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení.
Seminář je určen pracovníkům správních úřadů všech stupňů, kteří přicházejí do styku se správním řádem.
Program semináře sleduje především rozšíření jejich vědomostí a znalostí z oblasti formálního správního řízení za využití zkušeností a poznatků z praxe.
Obsah semináře:

 • Správní řízení (pojem, druhy, obecné požadavky na zákonnost a správnost řízení a procesní důsledky jejich nerespektování v praxi, poučovací povinnost správních orgánů a důsledky jejího nedodržování s uvedením praktických příkladů, zajišťovací prostředky a jejich využívání v průběhu řízení podle správního řádu).
 • Problematika rychlosti řízení včetně vazby na zákon č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 • Postup před zahájením správního řízení.
 • Zahajování řízení z moci úřední včetně nesprávných postupů při tomto úkonu; zahájení řízení o žádosti.
 • Zastupování účastníků na základě plné moci, vyrozumívání zmocněnců a jejich účast u úkonů, doručování písemností zmocněncům.
 • Problematika dokazování.
 • Rozhodnutí, usnesení, příkaz a jejich specifika; opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí.

Dotazy, diskuse, vzájemná výměna zkušeností.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář, obsahově zaměřený především na instituty správního řádu, kde jejich opomíjení nebo nesprávný aplikační postup v praxi může vést až k hrubým vadám řízení.
Seminář je určen pracovníkům správních úřadů všech stupňů, kteří přicházejí do styku se správním řádem.
Program semináře sleduje především rozšíření jejich vědomostí a znalostí z oblasti formálního správního řízení za využití zkušeností a poznatků z praxe.
Obsah semináře:

 • Správní řízení (pojem, druhy, obecné požadavky na zákonnost a správnost řízení a procesní důsledky jejich nerespektování v praxi, poučovací povinnost správních orgánů a důsledky jejího nedodržování s uvedením praktických příkladů, zajišťovací prostředky a jejich využívání v průběhu řízení podle správního řádu).
 • Problematika rychlosti řízení včetně vazby na zákon č. 150/2002 Sb. (soudní řád správní) a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.
 • Postup před zahájením správního řízení.
 • Zahajování řízení z moci úřední včetně nesprávných postupů při tomto úkonu; zahájení řízení o žádosti.
 • Zastupování účastníků na základě plné moci, vyrozumívání zmocněnců a jejich účast u úkonů, doručování písemností zmocněncům.
 • Problematika dokazování.
 • Rozhodnutí, usnesení, příkaz a jejich specifika; opravy zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí.

Dotazy, diskuse, vzájemná výměna zkušeností.

Termíny kurzů

19.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PLZEŇ, Hotel Continental, Zbrojnická 312/8, salonek, PLZEŇ

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)