Řešení drogové problematiky a testování drog v pedagogické praxi

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům kurzu základní východiska pro další praxi ve zvoleném oboru činnosti a znalosti základů problematiky drog a souvisejících ustanovení trestního práva a přestupkového práva ve vztahu k jejich specializaci. Důležitou součástí je manuál postupu testování drog ve školách. Předmět je zaměřen na studium obsahu, systémových vazeb a rozhodujících institutů drogové problematiky v celé její šíři se zaměřením na situaci v České republice v souvislosti s aktuálními legislativními změnami. Obsah kurzu je zaměřen na úpravu dané problematiky v novém trestním zákoníku a také ve vybraných souvisejících předpisech, zejména v přestupkovém zákoně, školského zákoně a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.
Obsah:

Současná situace a aktuální problematika drogové scény

Nejužívanější druhy drog a jejich účinky a projevy

Testování drog a postup v případě podezření zneužívání drog ve škole

Právní úprava drogové problematiky, současná situace a trendy

Prevence drogové závislosti se zaměřením na pedagogickou praxi

Kazuistika

Při výkladu budou používány praktické ukázky, učební texty a texty právních předpisů v aktuálním znění, prezentace Power Point.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům kurzu základní východiska pro další praxi ve zvoleném oboru činnosti a znalosti základů problematiky drog a souvisejících ustanovení trestního práva a přestupkového práva ve vztahu k jejich specializaci. Důležitou součástí je manuál postupu testování drog ve školách. Předmět je zaměřen na studium obsahu, systémových vazeb a rozhodujících institutů drogové problematiky v celé její šíři se zaměřením na situaci v České republice v souvislosti s aktuálními legislativními změnami. Obsah kurzu je zaměřen na úpravu dané problematiky v novém trestním zákoníku a také ve vybraných souvisejících předpisech, zejména v přestupkovém zákoně, školského zákoně a zákoně o soudnictví ve věcech mládeže.
Obsah:

Současná situace a aktuální problematika drogové scény

Nejužívanější druhy drog a jejich účinky a projevy

Testování drog a postup v případě podezření zneužívání drog ve škole

Právní úprava drogové problematiky, současná situace a trendy

Prevence drogové závislosti se zaměřením na pedagogickou praxi

Kazuistika

Při výkladu budou používány praktické ukázky, učební texty a texty právních předpisů v aktuálním znění, prezentace Power Point.

Termíny kurzů

08.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)