Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění, novela prováděcí vyhlášky - roční zpráva za rok 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška – systém finanční kontroly, veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol. Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.) – práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, protokol (zpráva) o výsledku kontroly, mlčenlivost, námitka. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/2010 Sb.) – inventura a inventarizace, inventurní soupis, inventarizační zpráva. Rozpočtová pravidla – porušení rozpočtové kázně, hospodaření příspěvkových organizací. Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích. Závěr – shrnutí, odpovědi na dotazy. Účastníci semináře obdrží písemný materiál a doprovodné materiály na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.
Seminář je určen nejen pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu, ale také pro vedoucí zaměstnance, ekonomy a účetní příspěvkových organizací. Během semináře bude popsán současný i připravovaný systém finanční kontroly, včetně schvalování veřejných příjmů a výdajů. Dále bude vysvětlena navazující problematika, kterou upravují související právní předpisy – postup při inventarizaci, hospodaření příspěvkových organizací a problematika dotací a dodržování rozpočtové kázně.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška – systém finanční kontroly, veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol. Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.) – práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, protokol (zpráva) o výsledku kontroly, mlčenlivost, námitka. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/2010 Sb.) – inventura a inventarizace, inventurní soupis, inventarizační zpráva. Rozpočtová pravidla – porušení rozpočtové kázně, hospodaření příspěvkových organizací. Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích. Závěr – shrnutí, odpovědi na dotazy. Účastníci semináře obdrží písemný materiál a doprovodné materiály na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.
Seminář je určen nejen pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu, ale také pro vedoucí zaměstnance, ekonomy a účetní příspěvkových organizací. Během semináře bude popsán současný i připravovaný systém finanční kontroly, včetně schvalování veřejných příjmů a výdajů. Dále bude vysvětlena navazující problematika, kterou upravují související právní předpisy – postup při inventarizaci, hospodaření příspěvkových organizací a problematika dotací a dodržování rozpočtové kázně.

Termíny kurzů

04.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek, OLOMOUC

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)