Manažerské pohovory a hodnocení zaměstnanců

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

K základním schopnostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. K tomu slouží hodnotící pohovory, vytýkací a motivační. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné – jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.
Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Nejenže dosáhnete lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců.
Cíle:

 • Umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených pomocí rozhovorů.
 • Posílit vztah se svými podřízenými.
 • Osvojit si techniky a nástroje hodnocení.
 • Naučit se pracovat se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců.
 • Připravit se na vedení základních typů manažerských rozhovorů.
 • Umět uplatnit strategie pozitivního řízení.
 • Určit specifické zvláštnosti několika typů rozhovorů.
 • Kvalitně se připravit na různé typy rozhovorů.
 • Zvládnout emocionální reakce a různé typy chování svých podřízených.

Obsah semináře:

Co rozhoduje o úspěchu při rozhovorech manažera s podřízenými?

Vytýkací rozhovory

Postup vytýkacích rozhovorů

Chvála a kritika

Pochvala jako nástroj motivace

Pozitivní zpětná vazba

Přijímání kritiky

Deset obtížných typů pro vytýkací rozhovory

Předpoklady úspěchu při vedení rozhovorů s podřízenými.

Hodnotící pohovor jako nástroj vedení

Struktura hodnotícího rozhovoru

Příprava a správné vedení hodnotícího pohovoru.

Význam hodnotících rozhovorů a jejich zvláštnosti.

Na co musíme dbát při hodnocení spolupracovníků

Stěžejní předpoklady úspěchu při vedení hodnotících rozhovorů

Význam a motivace hodnocení

Zásady pro organizaci a vedení hodnotících rozhovorů

Umíte motivovat sám sebe?

Případová studie a praktické cvičení

Diskuse, dotazy

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

K základním schopnostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést rozhovory s lidmi, které řídí. K tomu slouží hodnotící pohovory, vytýkací a motivační. Každá z těchto situací klade na manažera jiné nároky. Mají však jedno společné – jsou důležitým prostředkem výběru lidí, jejich řízení a motivace.
Pro dlouhodobou spolupráci je neodmyslitelný propracovaný systém hodnocení a motivace zaměstnanců. Nejenže dosáhnete lepších výsledků, ale také spokojených a produktivnějších zaměstnanců.
Cíle:

 • Umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených pomocí rozhovorů.
 • Posílit vztah se svými podřízenými.
 • Osvojit si techniky a nástroje hodnocení.
 • Naučit se pracovat se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců.
 • Připravit se na vedení základních typů manažerských rozhovorů.
 • Umět uplatnit strategie pozitivního řízení.
 • Určit specifické zvláštnosti několika typů rozhovorů.
 • Kvalitně se připravit na různé typy rozhovorů.
 • Zvládnout emocionální reakce a různé typy chování svých podřízených.

Obsah semináře:

Co rozhoduje o úspěchu při rozhovorech manažera s podřízenými?

Vytýkací rozhovory

Postup vytýkacích rozhovorů

Chvála a kritika

Pochvala jako nástroj motivace

Pozitivní zpětná vazba

Přijímání kritiky

Deset obtížných typů pro vytýkací rozhovory

Předpoklady úspěchu při vedení rozhovorů s podřízenými.

Hodnotící pohovor jako nástroj vedení

Struktura hodnotícího rozhovoru

Příprava a správné vedení hodnotícího pohovoru.

Význam hodnotících rozhovorů a jejich zvláštnosti.

Na co musíme dbát při hodnocení spolupracovníků

Stěžejní předpoklady úspěchu při vedení hodnotících rozhovorů

Význam a motivace hodnocení

Zásady pro organizaci a vedení hodnotících rozhovorů

Umíte motivovat sám sebe?

Případová studie a praktické cvičení

Diskuse, dotazy

Termíny kurzů

04.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)