Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je určen pracovníkům investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.
Program:

Novela stavebního zákona – správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv

Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání

Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení

Činnosti ve stavebnictví – práva a povinnosti:

zpracovatel dokumentace, vady dokumentace

autorský dozor, technický dozor, manager projektu

koordinátor bezpečnosti práce, správce programu

nejčastější vady dokumentace a jejich řešení

autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad

Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě.

Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího

Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.

Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb.).

Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.

Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí – sdružení).

Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).

Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení.

Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví

Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení

Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, neřízení EP a Rady EU, např. 305/2011.

Rozbor a závaznost druhu cen

Bezpečnostní a technické předpisy ve vlastnictví

Odpisování obcí a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce

Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena

Plošné stavby, komunikace, chodníky apod.

Katastr nemovitostí a navazující úkony, závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpisy)

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen pracovníkům investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.
Program:

Novela stavebního zákona – správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv

Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání

Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení

Činnosti ve stavebnictví – práva a povinnosti:

zpracovatel dokumentace, vady dokumentace

autorský dozor, technický dozor, manager projektu

koordinátor bezpečnosti práce, správce programu

nejčastější vady dokumentace a jejich řešení

autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad

Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě.

Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího

Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.

Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb.).

Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.

Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí – sdružení).

Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).

Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení.

Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví

Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení

Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, neřízení EP a Rady EU, např. 305/2011.

Rozbor a závaznost druhu cen

Bezpečnostní a technické předpisy ve vlastnictví

Odpisování obcí a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce

Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena

Plošné stavby, komunikace, chodníky apod.

Katastr nemovitostí a navazující úkony, závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpisy)

Termíny kurzů

27.09.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)