Účetní závěrka za rok 2019 a účetní aktuality pro ÚSC a p. o. 2020

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2019:

Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2019 a v průběhu r. 2019, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy.

Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2019. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci.

Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby. Nově inventarizace vlastních zdrojů. Zjednodušená inventura neplatí pro účet 403, doporučení, jak kontrolovat transfery. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2019, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka.

Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.

Kontrola správnosti účtování o majetku. Nové podmínky pro evidenci a oceňování muzejních sbírek

Účtování a oceňování zásob

Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů u p. o., soulad s evidencí u zřizovatele.

Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.

Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob

Výpočet DPPO a její zaúčtování

Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2019, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách

Daňové odpisy pro p.o. – potřebné informace u svěřeného majetku

Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.

Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2019.

Základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č.

silniční daň

Stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů v r. 2019 a očekávané změny pro r. 2020 podle aktuální situace v připravované legislativě.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2019:

Platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2019 a v průběhu r. 2019, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část. Zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy.

Kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2019. Kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci.

Harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby. Nově inventarizace vlastních zdrojů. Zjednodušená inventura neplatí pro účet 403, doporučení, jak kontrolovat transfery. Inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2019, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů. Inventarizační zpráva a účetní závěrka.

Kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem. Úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy.

Kontrola správnosti účtování o majetku. Nové podmínky pro evidenci a oceňování muzejních sbírek

Účtování a oceňování zásob

Kontrola tvorby a čerpání peněžních fondů u p. o., soulad s evidencí u zřizovatele.

Podrozvahová evidence jako součást Přílohy.

Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob

Výpočet DPPO a její zaúčtování

Legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2019, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách

Daňové odpisy pro p.o. – potřebné informace u svěřeného majetku

Druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti. Osvobození od daně.

Položky snižující základ daně, daňová úspora a prokázání splnění podmínek pro její uplatnění, případně povinnost zvýšit základ daně při jejich nevyužití nově pro období r. 2019.

Základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č.

silniční daň

Stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů v r. 2019 a očekávané změny pro r. 2020 podle aktuální situace v připravované legislativě.

Termíny kurzů

05.12.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)