Problematika odpovědnosti a závazkového práva pro účetní či daňové profese

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na otázky závazkového práva, tedy zejména na smlouvy, se kterými se při své práci setkávají účetní a daňové profese. Kromě jednotlivých typů smluv si představíme pravidla promlčení, zajištění závazků, práv a povinností smluvních stran a jiných novinek, která přineslo nové občanské právo (kvitance, závdavek, jistota apod.). Probrána budou důležitá ustanovení zákona, která mají dopady na účetní a daňovou praxi. Důraz bude kladen na profesní odpovědnost, vztahy účetního či daňového poradce s klienty i s pojišťovnou. Přehledně s praktickými příklady.

Dále je v programu zařazen také zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který zavádí povinnost uveřejnit některé smlouvy pod sankcí jejich neplatnosti. Představíme si, kdo a za jakých podmínek musí smlouvy uveřejnit a na co si dát v praxi pozor.

Cílová skupina

účetní, daňoví poradci, auditoři

Obsahová náplň

  1. Vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů
  2. Profesní odpovědnost účetních a daňových poradců

a. příklady z praxe

b. novinky v odpovědnosti

c. škoda způsobená informací nebo radou

d. odpovědnost a ochrana osobních údajů

3. Vztahy s pojišťovnami, náhrada škody

4. Důležité smluvní typy (finanční leasing, smlouva o dílo, nájemní smlouva) a smlouva s klientem

5. Zajištění závazků

6. Diskuse

Lektor:
Mgr. Ing. Tereza KRUPOVÁ, Ph.D.

Termíny kurzů

23.10.2019

začátek v 8,30 hodin

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Martin Bauer
mobil:
+420 722 546 *** Zobrazit

e-mail:
seminare.ekonomika@... Zobrazit


Adresa
Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubic Pardubice, T-STRING a.s.

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 722 546 *** Zobrazit

mobil:
+420 722 546 *** Zobrazit

e-mail:
novatis11@... Zobrazit

web: www.seminare-pardubice.cz

Adresa
NOVATIS s.r.o.
Masarykovo náměstí 1484, Pardubice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)