Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Obsah semináře:
- Legislativní rámec v r. 2019 – Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004. Významné změny pro dobrovolné svazky obcí. Nové možnosti v pověřování příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním.
- Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora.
- Zákon o finanční kontrole 

 • vymezení pojmů
 • obecná formulace finanční kontroly
 • cíle finanční kontroly
 • organizační zajištění finanční kontroly

- Veřejnosprávní kontrola

 • Zákon o kontrole
 • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
 • VSK u zřízených p.o.

- Vnitřní kontrolní systém

 • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
 • předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
 • záznam o kontrole
 • praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
 • příklad řídící kontroly u výdajů
 • příklad řídící kontroly u příjmů

- Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic.
- Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost.
- Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
- Shrnutí, workshop, závěr.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Obsah semináře:
- Legislativní rámec v r. 2019 – Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004. Významné změny pro dobrovolné svazky obcí. Nové možnosti v pověřování příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním.
- Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora.
- Zákon o finanční kontrole 

 • vymezení pojmů
 • obecná formulace finanční kontroly
 • cíle finanční kontroly
 • organizační zajištění finanční kontroly

- Veřejnosprávní kontrola

 • Zákon o kontrole
 • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
 • VSK u zřízených p.o.

- Vnitřní kontrolní systém

 • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
 • předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
 • záznam o kontrole
 • praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
 • příklad řídící kontroly u výdajů
 • příklad řídící kontroly u příjmů

- Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic.
- Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost.
- Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
- Shrnutí, workshop, závěr.

Termíny kurzů

08.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek, OLOMOUC

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)