Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole - veřejnosprávní kontrola krok za krokem

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy, prostřednictvím konkrétních praktických příkladů. Součástí semináře jsou chronologicky na sebe navazující postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dále vybrané části zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Rámcová struktura semináře:

 • účel a druhy kontrol
 • působnost, formy kontroly
 • pověření ke kontrole, zahájení kontroly
 • složení kontrolní skupiny
 • práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby
 • protokol o kontrole včetně povinných náležitostí
 • námitky a jejich vyřízení
 • ukončení kontroly
 • přestupky
 • úkony navazující na kontrolu
 • termíny a doručování písemností
 • principy „3E“

Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci souvisejících zákonů v praxi. Součástí semináře je praktické řešení modelových případů, které při výkonu kontroly mohou vzniknout.
V rámci semináře obdrží účastnící rady a tipy, jaké obsahové náležitosti jsou pro související dokumenty důležité (např. protokol o kontrole, vyřízení námitek).

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy, prostřednictvím konkrétních praktických příkladů. Součástí semináře jsou chronologicky na sebe navazující postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dále vybrané části zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Rámcová struktura semináře:

 • účel a druhy kontrol
 • působnost, formy kontroly
 • pověření ke kontrole, zahájení kontroly
 • složení kontrolní skupiny
 • práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby
 • protokol o kontrole včetně povinných náležitostí
 • námitky a jejich vyřízení
 • ukončení kontroly
 • přestupky
 • úkony navazující na kontrolu
 • termíny a doručování písemností
 • principy „3E“

Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci souvisejících zákonů v praxi. Součástí semináře je praktické řešení modelových případů, které při výkonu kontroly mohou vzniknout.
V rámci semináře obdrží účastnící rady a tipy, jaké obsahové náležitosti jsou pro související dokumenty důležité (např. protokol o kontrole, vyřízení námitek).

Termíny kurzů

19.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek, ČESKÉ BUDĚJOVICE

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)