Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí – v praxi 1. pol. roku 2020 – prakticky

Základní informace
  • Termín kurzů: 16.01.2020
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 3 497 Kč (2 890 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 2000460 - 2 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 200046A - 5 491 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200046B - 7 803 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200046C - 9 826 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání a vysílání cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).

Oblast zaměstnávání cizinců je pro zaměstnavatele stále velmi složitá. Proto začneme krátkým úvodem, v němž rozdělíme cizince podle aplikovatelných předpisů a shrneme povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců z hlediska pracovního a cizineckého práva. Následovat bude výklad koordinačních nařízení EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009 a jejich novelizace. Budete seznámeni se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v České republice. Navazovat bude aktuální daňová problematika týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků se zaměřením na novelizovaná ustanovení zákona o daních z příjmů pro rok 2020, výsledky koordinačních výborů a aktuální české i zahraniční judikatury.

Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU, novelizované směrnici o vysílání pracovníků a z ní vyplývajících nových povinností, notifikačním povinnostem a hrozícím sankcím za jejich nesplnění. Přednáška bude doplněna případovými studiemi s uvedením konkrétních povinností řešených průřezově jednotlivými přednášejícími.

Cílová skupina

Seminář je určen především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Obsahová náplň

9:00–10:15 – Úvod do problematiky – rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně vztahují – Mgr. Magdaléna Vyškovská Základní informace o cizincích a jejich dělení na občany EU, EHP, Švýcarska, jejich rodinné příslušníky a občany třetích států podle toho, jaké předpisy se na ně vztahují – základní povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto cizinců z hlediska pracovního a cizineckého práva.

10:30–12:15 – Sociální zabezpečení – výklad koordinačních nařízení a bilaterálních smluv, nemocenské pojištění cizinců – Tomáš Novotný Účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí – dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců – určení příslušných právních předpisů při souběžně vykonávané činnosti ve více členských státech po novele koordinačních nařízení – některé problematické otázky při používání koordinačních nařízení – dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU), uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění.

12:15–13:00 – Polední přestávka

13:00–14:30 – Zdravotní pojištění – PhDr. Mgr. Adam Ander Cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU – legislativa EU v oblasti zdravotního pojištění a její dopady pro zdravotní pojištění cizinců v ČR, případně Čechů v EU – rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, formuláře S1, S041, Evropský průkaz zdravotního pojištění) – nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků – rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (přeshraniční prvek) – plánovaná zdravotní péče v zahraničí (S2, směrnice o právech pacientů č. 24/2011) – bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení upravující zdravotní pojištění (příslušnost k právním předpisům, rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků) – typy průkazů zdravotního pojištění.

14:45–17:00 – Daňová problematika – Mgr. Magdaléna Vyškovská Zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (vyslaní zaměstnanci do ČR, zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly) – zdanění příjmů členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR – specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů – výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců – superhrubá mzda – povinné pojistné podle českých a zahraničních předpisů a dopady do základu daně – důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele – právní a daňové aspekty vysílání pracovníků do zahraničí (směrnice 96/71/ES, zejména minimální pracovněprávní podmínky včetně minimální mzdy, notifikační povinnosti při vyslání a sankce za jejich nesplnění, novela směrnice o vysílání pracovníků a nově zavedené povinnosti) – zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění – vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání – související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání – zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců) – vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců – případové studie vysílání.

Lektor:
PhDr. Mgr. Adam Ander

Termíny kurzů

16.01.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)