Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací, roční zpráva za rok 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)

Přípravná fáze – plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.

V průběhu kontroly – pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě – náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu.

Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů – limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly – formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze – náplň)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: <a href="">petr-sikora@centrum.cz .

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

I. Právní úprava
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)

Přípravná fáze – plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.

V průběhu kontroly – pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.

Protokol o výsledku kontroly provedené na místě – náležitosti, námitky, rozhodnutí o námitkách, dodatky k protokolu.

Vedení kontrolního spisu, makulář.

III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole)

Směrnice pro provádění vnitřní kontroly

Schvalování příjmů a výdajů – limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.

Záznam o provedení následné vnitřní kontroly – formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (úplná a zkrácená verze – náplň)

Seminář je určen zejména pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací a pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD. Účastníci semináře mohou dopředu zasílat své dotazy na adresu: <a href="">petr-sikora@centrum.cz .

Termíny kurzů

29.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek, ČESKÉ BUDĚJOVICE

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)