MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba obecně závazných vyhlášek

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Tento seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků ucelený přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, včetně nutných změn v obecně závazných vyhláškách.
Obsah semináře je připraven pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy na úseku místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování nových nebo upravených obecně závazných vyhlášek.
Pro seminář je připraven písemný materiál, který zaznamenává nejen výklad nové právní úpravy, ale i části místních poplatků, které zůstávají beze změny. Pro snadnější orientaci ve výkladu tvorby obecně závazných vyhlášek jsou součástí vzory vyhlášek (po novele) pro jednotlivé poplatky.
Obsah semináře:

Komplexní výklad zákona o místních poplatcích z pohledu nové právní úpravy.

Nahrazení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity novým poplatkem z pobytu.

Změny v procesních ustanoveních zákona o místních poplatcích.

Nutné úpravy v obecně závazných vyhláškách u jednotlivých poplatků.

Vzory obecně závazných vyhlášek, u kterých dochází ke zpracování nového znění.

Vzory pro doplnění dosavadního znění obecně závazných vyhlášek nebo nahrazení některých částí novým zněním.

Diskuse, dotazy a odpovědi.

Dotazy je možné zaslat i písemně před termínem semináře na adresu tsm@tsmvyskov.cz a budou zodpovězeny přímo na semináři.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Tento seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků ucelený přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, včetně nutných změn v obecně závazných vyhláškách.
Obsah semináře je připraven pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy na úseku místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování nových nebo upravených obecně závazných vyhlášek.
Pro seminář je připraven písemný materiál, který zaznamenává nejen výklad nové právní úpravy, ale i části místních poplatků, které zůstávají beze změny. Pro snadnější orientaci ve výkladu tvorby obecně závazných vyhlášek jsou součástí vzory vyhlášek (po novele) pro jednotlivé poplatky.
Obsah semináře:

Komplexní výklad zákona o místních poplatcích z pohledu nové právní úpravy.

Nahrazení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity novým poplatkem z pobytu.

Změny v procesních ustanoveních zákona o místních poplatcích.

Nutné úpravy v obecně závazných vyhláškách u jednotlivých poplatků.

Vzory obecně závazných vyhlášek, u kterých dochází ke zpracování nového znění.

Vzory pro doplnění dosavadního znění obecně závazných vyhlášek nebo nahrazení některých částí novým zněním.

Diskuse, dotazy a odpovědi.

Dotazy je možné zaslat i písemně před termínem semináře na adresu tsm@tsmvyskov.cz a budou zodpovězeny přímo na semináři.

Termíny kurzů

19.11.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, Harmony Club Hotel, 28. října 170, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)