Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2019

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na účetní operace před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2019.
Výklad bude zaměřen na:

Účetní operace před uzavřením účetních knih (účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky, účtování o zálohách, vypořádání DPH na účtu 343, účtování o zásobách, účetní odpisy dlouhodobého majetku, kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih)

Vyúčtování transferů, časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na odpisování majetku

Účetní operace navazující na výsledky inventarizace majetku a závazků (inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, přebytky)

Rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví

Základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih

Převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání

Výpočet daně z příjmu, zdaňování bezúplatných příjmů včetně výpůjček

Sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)

Výklad bude zaměřen na účetní a daňové souvislosti v roce 2019.
Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je zaměřen na účetní operace před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2019.
Výklad bude zaměřen na:

Účetní operace před uzavřením účetních knih (účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky, účtování o zálohách, vypořádání DPH na účtu 343, účtování o zásobách, účetní odpisy dlouhodobého majetku, kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih)

Vyúčtování transferů, časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na odpisování majetku

Účetní operace navazující na výsledky inventarizace majetku a závazků (inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, přebytky)

Rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví

Základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih

Převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání

Výpočet daně z příjmu, zdaňování bezúplatných příjmů včetně výpůjček

Sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)

Výklad bude zaměřen na účetní a daňové souvislosti v roce 2019.
Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj.

Termíny kurzů

17.12.2019

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)