Zkouška TECHNIK BOZP 39-004-M

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zkouška u autorizované osoby pro získání profesní kvalifikace 39–004-M Technik BOZP (dle národní soustavy kvalifikací).

Cílová skupina

Zkouška u autorizované osoby pro získání profesní kvalifikace 39–004-M Technik BOZP (dle národní soustavy kvalifikací).

Obsahová náplň

Informace o zkoušce Uchazeč musí splňovat tyto požadavky:

  • osoba starší 18 let
  • minimálně základní vzdělání
  • vyplněná přihláška ke zkoušce

Zkouška probíhá dle hodnoticího standardu 39–004-M, zveřejněného na stránkách www.narodnikvalifikace.cz.

Témata zkoušky:

Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP.

Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích.

Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech.

Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci.

Vedení dokumentace BOZP.

Průběh zkoušky:

Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní).

Písemná zkouška zahrnuje písemný test o 50-ti otázkách.

Ústní ověření zahrnuje odpovědi na 5 vylosovaných otázek.

Součástí ústní části zkoušky je vyhledávání nedostatků na vylosované fotografii pracoviště.

Součástí ústní části zkoušky je prezentace a obhajoba předem zpracované písemné práce.

Uchazeč musí splnit všechna kritéria kompetencí, stanovená Národní soustavou kvalifikací pro zkoušku Technik BOZP (kód 39–004-M) – úroveň 4.

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace Technik BOZP (podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění).

Tato zkouška není určena pro držitele Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Držitelé Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, mají nejvyšší kvalifikaci v oboru BOZP a nepotřebují zkoušku Technik BOZP.

CO SMÍ PROVÁDĚT TECHNIK BOZP (DLE NÁRODNÍ SOUSTAVY POVOLÁNÍ):

Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích. Shromažďování podkladů pro analýzu rizik. Sledování a dodržování právních předpisů BOZP. Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků. Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání. Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací. Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik. Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

www.rovs.cz

Termíny kurzů

15.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Nikola Pancnerová
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, Brno - Žabovřesky

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 724 902 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.rovs.cz

Adresa
ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Maničky 163/7, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)