Praha 4 - Nusle

BASH1 - Shell Scripting

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Toto školení je zaměřené na získání základních znalostí pro skriptování v shellu (konkrétně v Bourne-shell kompatibilních shellech). Kurz se zaměřuje jak na jednotlivé pokročilé vlastnosti shellu (konkrétně bash/POSIX shell), tak i na související externí nástroje (filtry) pro základní manipulaci s textem. Součástí kurzu je dále práce s programovatelnými filtry pro textové transformace a základní techniky použití regulárních výrazů. Školení se skládá z přednášek (50 %) a praktických cvičení (50 %).

Cílová skupina

Tento kurz je vhodný pro všechny uživatele UNIX/Linux, kteří si chtějí psaním skriptů šetřit práci s opakujícími se úkoly. Typicky se jedná o systémové a síťové správce, technické uživatele, operátory, vývojáře software a testery. Obecně uživatele, kteří řeší problémy spojené s automatizací úloh nebo transformací dat jako např. textů, logů nebo konfigurací.

Obsahová náplň

Školení je rozděleno do několika modulů, které obsahují teoretické přednášky, ukázky z praxe a praktické příklady (laby), ve kterých si mohou účastníci kurzu vyzkoušet řešit typické problémy při skriptování na reálných datech. Je také možné diskutovat vlastní problémy a jejich řešení.

UNIX Shell Introduction

 • Purpose of shell
 • History of shell (sh, csh, ksh, bash, …)
 • Command line interpretation
 • Process hierarchy

Writing and Debugging Scripts

 • What is script
 • How to write script
 • Script file permissions
 • Script execution
 • Basic debugging of script

Shell Environment

 • Shell variables
 • Environment variables
 • ‚eval‘ built-in command
 • Aliasing and ‚alias‘ built-in command
 • Shell configuration and customization

Regular Expressions

 • ‚grep‘ command
 • ‚grep‘ command options
 • Basic regular expressions
 • Extended regular expressions

Data Manipulations Using sed Filter

 • ‚sed‘ command
 • Patterns and actions in ‚sed‘
 • Text substitutions
 • Back-references in substitutions

Data Manipulation Using awk Filter

 • ‚awk‘ commands
 • Types of patterns in ‚awk‘
 • Actions and block of commands in ‚awk‘
 • Associative arrays
 • Built-in and user functions

Conditions and Branching

 • Script parameters
 • Exit codes
 • ‚test‘ command
 • Branching using ‚if‘ and ‚case‘ compound commands
 • Extended test commands
 • Loops using ‚for‘ and ‚while‘/‚until‘ compound commands

Interactive Scripts and User Input

 • Input processing using ‚read‘ built-in command
 • User input processing using ‚select‘ compound command
 • Input/output redirections

Script Options and Arguments Proccessing

 • Options processing using ‚getopts‘ built-in command
 • Arguments processing using ‚for‘ or ‚while‘ loops

Shell Variables

 • Variable declaration and usage
 • Arrays
 • Variable value manipulations

Shell Fuctions

 • Blocks of commands (in current/sub shell) – anonymous functions
 • Named function declaration and usage
 • Differences between functions and scripts
 • Functions libraries

Signals and Traps

 • List and sending signals
 • Signals and reactions
 • ‚trap‘ built-in command
 • Ignoring signals

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Lukáš Vallo
e-mail:
lukas.vallo@... Zobrazit


Adresa
Bratislava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 724 792 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 792 *** Zobrazit

e-mail:
edu@... Zobrazit


Adresa
EDU Trainings s.r.o.
Táborská 619/46, Praha 4 - Nusle Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)