Zákoník práce v praxi – speciálka

Základní informace
 • Termín kurzů: 03.11.2020 - 04.11.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 5 554 Kč (4 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2003070 - 4 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200307A - 8 721 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200307B - 12 393 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200307C - 15 606 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolvováním semináře budete seznámeni s aktualitami v oblasti pracovního práva, včetně změn právní úpravy provedených novelou zákoníku práce, aktuálních výkladových trendů, judikatury a budete se lépe orientovat v problémových otázkách vyplývajících nejen ze zákoníku práce. Výklad všech odborných bloků semináře bude proveden se zaměřením na rozbor zkušeností s praktickou aplikací.

Cílová skupina

Všem pokročilým zájemcům o problematiku pracovního práva ze soukromého i veřejného sektoru, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům, mzdovým účetním a řídicím pracovníkům. Seminář je určen především lidem z praxe, u nichž se předpokládá, že již získali základní znalosti v oblasti pracovního práva.

Obsahová náplň

1. den 9:00–16:00 – Povinnosti zaměstnavatele při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru, překážky v práci – JUDr. Petr Bukovjan

Způsoby vzniku pracovního poměru:

 • povinné i doporučené náležitosti pracovní smlouvy, „problém“ s pracovní náplní,
 • principy spojené se jmenováním, odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa,
 • NOVELA ZP: omezení tzv. doložky odvolatelnosti v podnikatelské sféře, kdy končí výkon práce na vedoucím pracovním místě,
 • zkušební doba; pracovní poměry na dobu určitou – sjednávání, omezení, zástupy, atd., specifika u vybraných kategorií zaměstnanců (např. úředníci územních samosprávných celků, pedagogičtí pracovníci).

Pracovnělékařské služby:

 • vstupní lékařská prohlídka a její úhrada,
 • další pracovnělékařské prohlídky,
 • problémy pracovnělékařských prohlídek v návaznosti na Covid-19,
 • povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele z lékařského posudku, vazba na rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance.

Změny pracovního poměru:

 • smluvní i jednostranné změny obsahu pracovního poměru; převedení na jinou práci,
 • dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

Skončení pracovního poměru:

 • rozbor vybraných způsobů skončení pracovního poměru,
 • neuspokojivé pracovní výsledky a porušení povinností zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru,
 • pracovní kázeň – co zahrnuje a jak reagovat na její porušení,
 • NOVELA ZP: výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
 • konkrétní příklady soudních rozhodnutí a jejich dopad do praxe,
 • odstupné – výše, vazba na trvání pracovního poměru, jak s odstupným při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti k práci, vztah k poskytování podpory v nezaměstnanosti,
 • potvrzení o zaměstnání, kdy se vydává a jaký má být jeho obsah, nepravdivé údaje v pracovním posudku a vznik škody, NOVELA ZP: změna u skončení dohody o provedení práce, nová obsahová náležitost potvrzení o zaměstnání,
 • doručování písemností v pracovněprávních vztazích (na co si musí dát zaměstnavatel pozor), NOVELA ZP: zásadní změny právní úpravy v této oblasti (např. preference jen osobního doručení zaměstnanci na pracovišti, nová úložní lhůta, doručování datovou schránkou atd.)

Překážky v práci:

 • překážky v práci na straně zaměstnance (návrat zaměstnance z rodičovské dovolené, vyšetření a ošetření u lékaře, problémy spojené s posouzením rehabilitace, darování krve či jiných biologických materiálů, pracovní volno na hledání nového zaměstnání atd.), NOVELA ZP: dlouhodobá péče, pracovní volno k práci s dětmi a mládeží,
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele (např. částečná nezaměstnanost, přeprava na pracovní cestě v rámci pracovní doby), problémy spojené s Covid-19.

2. den 9:00–14:00 – EU legislativa a judikatura a důsledky v ČR – změny vyvolané velkou novelou zák. práce v oblasti dovolené, vysílání zaměstnanců, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, pracovní doby, náhradě škody aj. – JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

 • aktuality v EU legislativě – směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů, a pečujících osob, směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU,
 • dopad práva EU na oblast pracovní doby a dob povinných odpočinků, evropská judikatura ve vztahu k evidenci pracovní doby:
 • změny ve vysílání zaměstnanců – cestovní náhrady, příplatky atd.,
 • koncepční změny v oblasti dovolené – nový přístup ke stanovování nároku na dovolenou,
 • tzv. přepočet přes hodiny,
 • příklady výpočtů dovolené v hodinách od r. 2021, nové vzorce výpočtů,
 • porovnání příkladů výpočtů podle staré a nové právní úpravy,
 • příklady zápočtů překážek v práci (delší pracovní neschopnosti apod.),
 • praktické příklady zaokrouhlování a krácení dovolené,
 • výkladové problémy (změny délky pracovní doby v průběhu kal. roku, dovolená čerpaná po mateřské dovolené, tzv. nadúvazková práce, přečerpání dovolené a řešení důsledků, dovolená uvolněných zastupitelů aj.),
 • příklady a cvičení na dodatkovou dovolenou,
 • dovolená v době svátku, převádění dovolené,
 • přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – nové podmínky přechodu,
 • dílčí změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace,
 • sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování, vzor dohody,
 • vícesměnné pracovní režimy,
 • praktické problémy home office aj.

Lektor:
JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Termíny kurzů

03.11.2020 - 04.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)