VEDOUCÍ/EXTERNÍ AUDITOR DLE POŽADAVKŮ NORMY ISO 14001:2015, akreditovaný IRCA

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání externích auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO 14001 a legislativními požadavky v oblasti životného prostředí, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické aspekty auditu a budou připraveni na možné překážky, se kterými se mohou při vykonávání auditu setkat.

Cílová skupina

Pro všechny zkušené externí auditory nebo potenciální externí auditory, kteří chtějí získat certifikát IRCA za účelem prokázání odborné kvalifikace a způsobilosti vedení externích auditů druhou a třetí stranou. Dále pro představitele vedení, managery environmentu, kteří se chtějí podrobně seznámit se zásadami a postupy vykonávání externího auditu nezávislou stranou a rozšířit si tak svoje znalosti a zvýšit si svoji odbornou kvalifikaci a způsobilost, a získat podrobné informace týkající se postupů a zásad na vykonávání externích auditů.

Obsahová náplň

 • Seznámení se souborem norem ISO 1400× a vysvětlení vztahu mezi nimi
 • Stručný výklad požadavků ISO 14001:2015 a terminologie
 • Legislativní požadavky v oblasti životného prostředí
 • Účel vykonávání nezávislých auditů druhou a třetí stranou
 • Procesní přístup k vykonání auditu
 • Plánování auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu a zásad vykonání externího auditu
 • Zjištění z auditu, definování neshod, kategorizace neshod a zjištění
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracování závěrečné zprávy z auditu
 • Řešení neshod, opatření k nápravě a nápravné činnosti
 • Periodické audity
 • Akreditační schéma a jejich kritéria
 • Kvalifikační požadavky na externího auditora
 • Zkušenosti pro efektivní vedení externího auditu
 • Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku
 • Vykonání závěrečné písemné zkoušky

Další doporučené kurzy:

 • Interní auditor dle ISO 14001, akreditovaný IRCA
 • Legislativní požadavky EMS

Typ a platnost osvědčení:
Mezinárodně uznávaný IRCA certifikát s časově neomezenou platností.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 5 dnů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Sylva Hefnerová
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
sylva.hefnerova@... Zobrazit


Adresa
Thákurova 4, 160 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
sylva.hefnerova@... Zobrazit

web: www.dnvgl.cz

Adresa
DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Thákurova 4/531, Praha 6 Dejvice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)