Dlouhodobý majetek z pohledu účetního a daňového – pořizování, oceňování, odpisování

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je získat správný účetní a daňový pohled na majetek.
Seminář je určen pro účetní a pracovníky investičního oddělení v podnikatelské sféře.
Obsah semináře:

Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku

Vnitropodniková směrnice – určení pravidel pro práci s majetkem

Způsoby pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do odpisových skupin

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – odpisový plán

Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – způsoby odepisování

Drobný nehmotný a hmotný majetek

Inventarizace majetku

Výklad semináře bude probíhat s vazbou na příklady z praxe.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cílem semináře je získat správný účetní a daňový pohled na majetek.
Seminář je určen pro účetní a pracovníky investičního oddělení v podnikatelské sféře.
Obsah semináře:

Základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku

Vnitropodniková směrnice – určení pravidel pro práci s majetkem

Způsoby pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do odpisových skupin

Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – odpisový plán

Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – způsoby odepisování

Drobný nehmotný a hmotný majetek

Inventarizace majetku

Výklad semináře bude probíhat s vazbou na příklady z praxe.

Termíny kurzů

16.04.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)