Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o další předmět

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Absolventi získají kvalifikaci pro výuku informatiky na druhém stupni základní školy a na středních školách.

Studium je akreditováno MŠMT a splňuje podmínky § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílová skupina

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, kteří již získali odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v oblasti pedagogických věd podle § 8 a § 9 zákona 563/2004 Sb.

Obsahová náplň

Čtyřsemestrové studium o celkové dotaci 275 hodin, z toho je 165 hodin prezenční formou, 110 hodin distanční formou. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů podporovaných e-learningovou formou výuky, včetně videokonferencí, webinářů a internetových diskuzí a je doplněná praktickými cvičeními a konzultacemi.

Prezenční výuka bude probíhat vždy v pátek (cca 6 setkání za semestr).

Výsledky výuky – zápočty za jednotlivé předměty, dvě souhrnné zkoušky realizované v e-learningovém systému univerzity.

Vzdělávací plán studia – http://icv.mendelu.cz/31917n-rozsirujici-studium-informatiky

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce před komisí.

Termíny kurzů

25.09.2020 - 24.06.2022

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Magdalena Hábová
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
odov.icv@... Zobrazit


Adresa
Zemědělská 5, 61300 Brno

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
odov.icv@... Zobrazit

web: www.icv.mendelu.cz

Adresa
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)