Interní auditor ISMS dle ISO/IEC 27001:2013

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získají způsobilost (odbornou kvalifikaci) pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy ISO/IEC 27001 dle nové verze 2013. Podrobně se seznámí s procesem posuzování rizik (Risk Assessment), který je základním prvkem této normy a s jeho přínosy. Seznámí se s procesem implementace ISMS, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu. Pochopí psychologické aspekty auditu a budou připravení na možné překážky, s kterými se mohou při vykonaní auditu setkat.

Cílová skupina

Kurz je určený pro všechny interní auditory, kteří chtějí získat, nebo si zvýšit odbornou kvalifikaci a způsobilost pro efektivní vedení interních auditů.

Obsahová náplň

 • Účastníci se seznámí se souborem norem ISO/IEC 27000, vysvětlení vztahu mezi nimi
 • Posuzování rizik (Risk Assessment)
 • Stručný výklad požadavků ISO/IEC 27001:2013 a terminologie
 • Změny v normě oproti předešlé revizi
 • Implementace ISMS (manažerského systému bezpečnosti informací)
 • Účel vykonávání interních auditů
 • Plánování interních auditů a sestavení programu interního auditu
 • Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu otázek
 • Výklad postupu vykonání interního auditu
 • Zjištění z auditu
 • Dokumentace výsledků auditu
 • Vypracování zprávy z auditu
 • Řešení neshod
 • Úloha interního auditora
 • Zkušenosti pro efektivní vedení auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Řešení konkrétních modelových situací a praktických příkladů
 • Vykonání závěrečného testu, vyhodnocení testu

Doporučené navazující kurzy:

 • Vedoucí/Externí auditor dle ISO/IEC 27001, akreditovaný IRCA
 • Řízení rizik ISMS prakticky
 • Měření účinnosti ISMS
 • Pravidla a principy zavádění systému řízení služeb IT podle ISO/IEC 20000

Typ a platnost osvědčení:
DNV GL certifikát s časově neomezenou platností

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Sylva Hefnerová
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
sylva.hefnerova@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
sylva.hefnerova@... Zobrazit

web: www.dnvgl.cz

Adresa
DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Thákurova 4/531, Praha 6 Dejvice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)