Zkouška MANAŽER BOZP 39-005-T

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zkouška u autorizované osoby pro získání profesní kvalifikace 39–005-T Manažer BOZP (dle národní soustavy kvalifikací).

Cílová skupina

Zkouška u autorizované osoby pro získání profesní kvalifikace 39–005-T Manažer BOZP (dle národní soustavy kvalifikací).

Obsahová náplň

Informace o zkoušce Uchazeč musí splňovat tyto požadavky:

platné osvědčení – osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění vyplněná přihláška ke zkoušce Zkouška probíhá dle hodnoticího standardu 39–005-T, zveřejněného na stránkách www.narodnikvalifikace.cz.

Témata zkoušky:

Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP.

Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě.

Hodnocení a řízení rizik BOZP.

Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP.

Aplikace ergonomických přístupů.

Školení vedoucích pracovníků v BOZP.

Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Jednání s kontrolními orgány.

Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích.

Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP.

Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP.

Průběh zkoušky:

Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní).

Písemná zkouška zahrnuje písemný test o 50-ti otázkách.

Ústní ověření znalostí zahrnuje odpověď na 1 vylosovanou otázku (otázka se skládá z 5 částí).

Součástí ústní části zkoušky je hodnocení pracoviště. Uchazeč si vylosuje otázku – fotografii – a posuzuje pracoviště na fotografii.

Součástí ústní části zkoušky je prezentace a obhajoba písemné práce (rozsah 30 – 40 normovaných stran).

Písemnou práci musí uchazeč zaslat nejpozději 15 kalendářních dnů před zkouškou v elektronické podobě.

Uchazeč musí splnit všechna kritéria kompetencí, stanovená Národní soustavou kvalifikací pro zkoušku Manažer BOZP (kód 39–005-T) – úroveň 7.

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání profesní kvalifikace Manažer BOZP (podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je platné ve všech státech Evropské unie a dalších státech, se kterými má Česká republika dohodu o uznávání vzdělávání.

www.rovs.cz

Termíny kurzů

02.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Nikola Pancnerová, Petra Rašovská
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky, Brno - Žabovřesky

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 724 902 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.rovs.cz

Adresa
ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Maničky 163/7, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)