RISK MANAGEMENT PRO VÝROBCE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (ISO 14971:2007)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu se podrobně seznámí se zásadami a moderními přístupy v oblasti řízení rizik zdravotnických prostředků a rozšíří si tak svoje znalosti. Zvýší si odbornou kvalifikaci a způsobilosti s důrazem na praktické využití v každodenní práci.

Cílová skupina

Kurz je určený pro střední a vrcholové vedení společnosti, kvality managery, vývojové pracovníky a všechny, kteří si chtějí zvýšit odbornou kvalifikaci.

Obsahová náplň

 • Co je zdravotnický prostředek?
 • Stručný přehled směrnice 93/42/EHS s návazností na risk management
 • Stručný přehled normy ISO 14 975:2007
 • Risk management podle normy ISO 14971:2007
 • Risk Management File
 • Klíčová slova a definice pojmů
 • Plán managementu rizik
 • Identifikace kvalitativních a kvantitativních parametrů vztahujících se k bezpečnosti
 • Identifikace známých, nebo předvídatelných nebezpečí
 • Odhad rizika pro každé nebezpečí
 • Hodnocení rizika
 • Kontrola rizika
 • Zhodnocení celkového reziduálního rizika
 • Identifikace pracovníků a organizace, která vykonala analýzu rizik
 • Závěry a zpráva o řízení risk managementu
 • Změna plánu během životnosti zdravotnického prostředku
 • Kontrola – přezkoumání dokumentace řízení rizika
 • Diskuze

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Sylva Hefnerová
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
sylva.hefnerova@... Zobrazit


Adresa
Thákurová, Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 233 321 *** Zobrazit

mobil:
+420 603 575 *** Zobrazit

e-mail:
sylva.hefnerova@... Zobrazit

web: www.dnvgl.cz

Adresa
DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Thákurova 4/531, Praha 6 Dejvice Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)