ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Obchodní právo

Obsahová náplň

Určeno pro účastníky, kteří nemají žádnou nebo jen malou zkušenost s problematikou zadávání veřejných zakázek. Seminář slouží rovněž jako příprava zejména pro kurz „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI – KOMPLEXNÍ VÝKLAD – 2DENNÍ“.

Cíl: Poskytnout základní orientaci v oblasti, používaných pojmech a základních postupech tak, aby jeho absolventi byli dále schopni v případě zájmu navázat dalšími, běžnými kurzy k veřejným zakázkám, v nichž nemůže být těmto základním otázkám věnována tak velká pozornost.

Obsah:

  • Co jsou veřejné zakázky a k čemu slouží? Zákonná úprava v EU a ČR, účel a cíle zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Základní pojmy (veřejná zakázka, zadavatel, dodavatel, účastník, předpokládaná hodnota, základní zásady a další)
  • Základní seznámení se zadávacími řízeními a postupy v nich (zejm. zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, veřejné zakázky malého rozsahu)
  • Zadávací dokumentace – základní informace, jak ji napsat a kde ji najít?
  • Kvalifikace – základní informace, jak ji stanovit a jak ji prokázat?
  • Jak podat správně nabídku
  • Opravné prostředky – námitky a přezkum Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Lektor:
Mgr. David DVOŘÁK, LL.M., Ph.D., právník specializující se na právo veřejných zakázek

Termíny kurzů

12.02.2020

14 - 17 h.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)