PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Rozvoj osobnosti

Obsahová náplň

„Je zřejmé, že jako vedoucí potřebuji podporovat, držet své lidi. Co však drží a bude držet mne?“

Určeno pro vedoucí týmů, kteří chtějí být oporou svým lidem, a kteří vnímají, že aby toto dokázali, potřebují dlouhodobě zůstávat v kontaktu s vlastními zdroji a udržovat se v optimální mentální, emoční i fyzické kondici.

Cíl: Získat náměty pro udržení si dobré osobní kondice i v situaci vysokých pracovních nároků, získat konkrétní, v praxi použitelné nástroje pro předcházení stresu, případně pro jeho odbourání, pokud již nastal. Získat konkrétní inspiraci, náměty pro vytváření nestresujícího vztahového prostředí a pro poskytování opory svým lidem.

Obsah: Východisko: Osobní stabilita a určité psychické a energetické rezervy na straně vedoucího jsou předpokladem jeho schopnosti být oporou svému týmu. Postarání se o sebe

 • Individuální zátěžová odolnost, osobní kondice, kvalita jako „štít“ proti stresu a přetížení a jako zdroj energie pro každodenní jednání – jak ji vytvářet, posilovat
 • Mentální, psychické zdroje – koncept hardiness, osobní stabilita, vhodné zacházení s emocemi a jejich ovlivňování – naučený optimismus, emoční inteligence, vztah myšlení a emocí, osobní smysl a hodnotové ukotvení jako zdroj
 • Fyzické zdroje – předcházení únavě, péče o kondici jak v průběhu dne, tak dlouhodobě, pohybové aktivity a jejich využití
 • Režim práce a odpočinku; jak odpočívat, co o roli odpočinku zjišťují neurovědy, předcházení hrozbě vyhoření
 • Umění se uvolnit – druhy relaxačních technik a jejich časová náročnost a uplatnění v praxi, možnosti rychlé relaxace, které lze využít i během pracovního dne

Péče o tým

 • Nestresující styl vedení – dialog, ne monolog, zřetel na výsledky i vztahy
 • Pro pracovníky je klíčové, jak prožívají svůj vztah s přímým nadřízeným – posilování důvěry v pracovním vztahu (čím vším lze), citové konto, podmínky psychologicky podporujícího vztahu (co to obnáší v každodenní praxi), zájem o pracovníky, osobní pozornost, akceptace, nepřehlížení příležitostí k ocenění, formy ocenění, projevení respektu, vhodný způsob reagování na chybu, společné učení se zvládání potíží, autenticita vedoucího
 • Protistresová organizační opatření – systém rušení/nerušení, předstih v zadávání úkolů, podpora takových forem využití přestávek, které pomáhají k regeneraci sil
 • Jak v komunikaci zohlednit náročnost úkolů a časový tlak, zaměřování pozornosti více k hrozbám nebo k opěrným pilířům?
 • Pozitivní bilance, příznivé emoce, přepínače emočních stavů
 • Autodeterminace: kde lze, poskytnutí autonomie ve volbě dalších kroků jako motivační a protistresový faktor
 • Metoda TIC-TOC
 • Síla volby slov: Reichův test zájmen
 • Síla začátků a konců

Metody výuky: Interaktivní výklad, krátké prezentace lektora, moderovaná diskuze. Cvičení, ukázky kompenzačních aktivit. Společné hledání konkrétních inspirací, přínosů pro navazující praxi jednotlivých účastníků.

Lektor:
PaedDr. Pavel ŠTURSA, lektor a trenér osobních a komunikačních dovedností s rozsáhlou praxí

Termíny kurzů

19.05.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)