Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, ukázka nájemní smlouvy a její rozbor

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Odborný program semináře:
- Nájem podle obecných ustanovení ObčZ-

 • Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního), specifika jednotlivých druhů nájemních vztahů-
 • Problematická ustanovení v oblasti nájmu bytu
 • Vznik nájmu bytu podle ObčZ

- Smlouva o nájmu bytu, její struktura a náležitosti včetně vzoru

 • Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014
 • Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014
 • Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů
 • Nájemné za vybavení bytu
 • Slevy z nájemného, prominutí nájemného
 • Společný nájem bytu obecně
 • Bydlení manželů, rodinná domácnost, společný nájem bytu manžely, jeho vznik, práva a povinnosti společných nájemců, zánik společného nájmu bytu, smrtí, rozvodem a další bydlení po rozvodu)
 • Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
 • Přechod nájmu na dědice
 • Skončení nájmu, výpověď, výpovědní důvody a jejich využití
 • Vyklizení a předání bytu
 • Případy poskytování bytových náhrad.

- Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb

 • Poskytovatel a příjemce
 • Způsob stanovení záloh a jejich změny
 • Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
 • Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

- Informace o navrhovaných změnách v oblasti nájmu a služeb

 • Judikatura

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Odborný program semináře:
- Nájem podle obecných ustanovení ObčZ-

 • Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního), specifika jednotlivých druhů nájemních vztahů-
 • Problematická ustanovení v oblasti nájmu bytu
 • Vznik nájmu bytu podle ObčZ

- Smlouva o nájmu bytu, její struktura a náležitosti včetně vzoru

 • Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014
 • Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014
 • Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů
 • Nájemné za vybavení bytu
 • Slevy z nájemného, prominutí nájemného
 • Společný nájem bytu obecně
 • Bydlení manželů, rodinná domácnost, společný nájem bytu manžely, jeho vznik, práva a povinnosti společných nájemců, zánik společného nájmu bytu, smrtí, rozvodem a další bydlení po rozvodu)
 • Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
 • Přechod nájmu na dědice
 • Skončení nájmu, výpověď, výpovědní důvody a jejich využití
 • Vyklizení a předání bytu
 • Případy poskytování bytových náhrad.

- Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb

 • Poskytovatel a příjemce
 • Způsob stanovení záloh a jejich změny
 • Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
 • Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

- Informace o navrhovaných změnách v oblasti nájmu a služeb

 • Judikatura

Termíny kurzů

10.03.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)