Pracovnělékařské služby – po novelách zákonů a vyhlášky

Základní informace
 • Termín kurzů: 21.10.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 134 Kč (2 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2003390 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200339A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200339B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200339C - 8 806 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Právní úprava pracovnělékařských služeb se významně změnila novelami v roce 2017. Přesto je řada otázek zaměstnavatelům a lékařům nejasná. Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy a předejití sporům, respektive i hrozbě pokut.

Cílová skupina

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům a pracovníkům BOZP i lékařům.

Obsahová náplň

 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019),
 • pracovnělékařské prohlídky v náhradních termínech po ukončení nouzového stavu,
 • pracovnělékařské služby v mezinárodním kontextu,
 • základní principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku,
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva – povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům,
 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům po novelách,
 • institut pověřeného poskytovatele,
 • co musí obsahovat žádost o prohlídku,
 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS,
 • prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní po změnách,
 • nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr,
 • prohlídky podle zvláštních předpisů – změny v drážní dopravě v roce 2019,
 • lékařské prohlídky pro práci v noci,
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance,
 • mladiství a žáci (učni),
 • lékařské posudky – výpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků,
 • platnost a právní účinky posudku – opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním – možnost vzdát se opravného prostředku,
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce – dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání,
 • nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem,
 • pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce – povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce – výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy,
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce – možné sankce,
 • nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe.

Diskuze a dotazy.

Lektor:
Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Termíny kurzů

21.10.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)