Cestovní náhrady v širších právních souvislostech

Základní informace
 • Termín kurzů: 18.06.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 892 Kč (2 390 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2000540 - 2 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200054A - 4 541 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200054B - 6 453 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200054C - 8 126 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům a dalším osobám, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, rozebírány budou i další souvislosti tuzemských i zahraničních pracovních cest, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice.

Cílová skupina

Seminář je určen pro každého, kdo se zabývá problematikou cestovních náhrad a souvisejícími otázkami spojenými s vysíláním pracovníků na pracovní cesty včetně zahraničních pracovních cest , tzn. především pro účetní, daňové poradce, podnikatele, statutární orgány a vedoucí pracovníky.

Obsahová náplň

Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace od 1. 1. 2020 ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy:

 • nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatele a zaměstnance,
 • nárok/možnost sjednání cestovních náhrad a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů, zaměstnanci pronajatí v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly), – rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů),
 • sankce pro zaměstnavatele za neposkytnutí cestovních náhrad,
 • místo výkonu práce a pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad,
 • tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn),
 • specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí),
 • zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady,
 • další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou (sociální zabezpečení, formulář A1, notifikační povinnosti, minimální a zaručená mzda atd.),
 • novelizovaná pravidla při vysílání do EU (novela směrnice 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb)
 • místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele,
 • paušalizace cestovních náhrad,
 • vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách,
 • příklady daňových a pojistných dopadů na zahraniční pracovní cestu (zdaňování cestovních náhrad v zahraničí v návaznosti na pravidla zdanění podle smluv o zamezení dvojího zdanění a koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy).

Lektor:
Mgr. Magdaléna Vyškovská

Termíny kurzů

18.06.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)