Mezinárodní účetní standardy I. – speciálka od A do Z

Základní informace
  • Termín kurzů: 14.07.2020 - 16.07.2020
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 10 636 Kč (8 790 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 2003530 - 8 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 200353A - 16 701 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200353B - 23 733 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200353C - 29 886 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni interpretovat základní rozdíly mezi českou účetní legislativou a požadavky IFRS.

Cílová skupina

Kurz je určen posluchačům, kteří se seznamují se základními přístupy k sestavení účetní závěrky podle IFRS a s rozdíly mezi českou účetní legislativou a IFRS.

Obsahová náplň

1. modul: V průběhu prvního modulu se seznámíte se základním přístupem IFRS k sestavení účetní závěrky a se základními odlišnostmi Mezinárodních standardů účetního výkaznictví oproti české (slovenské) účetní legislativě. Na praktických příkladech budou vysvětleny požadavky na vykazování a zveřejňování jednotlivých položek účetní závěrky podle IFRS. Jako studijní materiály obdržíte přehled hlavních požadavků každého standardu.

14. 7. 2020 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA Základní požadavky na účetní závěrku podle IFRS – Koncepční rámec IFRS – IAS 1 – Prezentace účetní závěrky – IAS 2 – Zásoby – IAS 7 – Výkazy o peněžních tocích – IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby – IAS 10 – Události po skončení účetního období.

15. 7. 2020 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení – IFRS 16 – Leasingy – IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory – IAS 21 – Dopady změn směnných kursů cizích měn – IAS 23 – Výpůjční náklady – IAS 24 – Zveřejnění spřízněných stran – IAS 34 – Mezitímní účetní výkaznictví.

16. 7. 2020 – doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv – IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva – IAS 38 – Nehmotná aktiva – IAS 40 – Investice do nemovitostí – IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončené činnosti – IFRS 8 – Provozní segmenty.

Lektor:
doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA

Termíny kurzů

14.07.2020 - 16.07.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)