Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2020 v příkladech

Základní informace
 • Termín kurzů: 26.08.2020 - 27.08.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 5 917 Kč (4 890 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2000530 - 4 890 Kč + DPH Základní cena, kód: 200053A - 9 291 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200053B - 13 203 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200053C - 16 626 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s řešením jednotlivých účetních kategorií podle aktuálně platných českých účetních předpisů. Celý seminář, který je i vhodnou přípravou pro účetní závěrku roku, sestává z řešení celé řady praktických příkladů. Primárním cílem těchto příkladů je naznačit jejich dopady na účetní výkazy firmy.

Cílová skupina

Pro zkušené účetní a hlavní účetní.

Obsahová náplň

Regulace účetnictví v ČR:

 • účetnictví podle českých předpisů,
 • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva):

 • pořízení,
 • odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku,
 • technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Finanční majetek:

 • majetkové cenné papíry (účtování a oceňování),
 • dluhové cenné papíry (účtování a oceňování),
 • derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

Zásoby:

 • průběžný versus periodický systém,
 • inventarizace zásob.

Zúčtovací vztahy:

 • přímý a nepřímý odpis pohledávek,
 • cizoměnové operace,
 • rezervy a přechodné položky.

Operace ve vlastním kapitálu:

 • zvyšování a snižování základního kapitálu,
 • rozdělování výsledku hospodaření,
 • druhové versus účelové členění provozních nákladů.

Účetní uzávěrka:

 • inventarizace majetku a dluhů,
 • vyčíslení splatné a odložené daně,
 • rozvaha a výsledovka,
 • příloha,
 • cash flow.

Souvislý příklad a diskuze.

Lektor:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Termíny kurzů

26.08.2020 - 27.08.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)