Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2020

Základní informace
 • Termín kurzů: 30.09.2020 - 12.10.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 8 676 Kč (7 170 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2003660 - 7 170 Kč + DPH Základní cena, kód: 200366A - 13 623 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200366B - 19 359 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200366C - 24 378 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na seminářích získáte hlubší vhled do problematiky DPH. Program bude upraven s ohledem na legislativní vývoj k datu konání semináře. Budete mít prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností.

Cílová skupina

Cyklus seminářů uvítají zkušení daňoví poradci, účetní a pracovníci ekonomických útvarů.

Obsahová náplň

1. seminář: 30. 9. 2020; 9:00–16:00 – Uplatňování DPH se zaměřením na tuzemsko v roce 2020 – Ing. Ivana Langerová

 • obecná ustanovení a vymezení základních pojmů,
 • daňové subjekty, obrat pro povinnou registraci, skupinová registrace,
 • předmět DPH – tuzemská plnění,
 • uskutečnění plnění a daňová povinnost u tuzemských plnění,
 • jednotlivé typy daňových dokladů a jejich náležitosti,
 • základ daně a její výpočet,
 • oprava základu daně a daně, opravný daňový doklad,
 • sazby daně, stavebnictví (§ 48 a § 49),
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet,
 • odpočet daně, jeho úprava a vyrovnání,
 • zvláštní režimy včetně přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
 • daňové přiznání a kontrolní hlášení,
 • ručení za nezaplacenou daň.

2. seminář: 1. 10. 2020; 9:00–16:00 – DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020 – JUDr. Svatopluk Galočík

 • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně),
 • nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 – 7,
 • místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených,
 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69,
 • rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3,
 • daňový doklad při vývozu zboží (33a),
 • rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16),
 • nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7,
 • nová definice vývozu zboží podle § 66,
 • nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18,
 • zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d),
 • novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře.

  3. seminář/workshop:

12. 10. 2020; 9:00–16:00 – DPH v příkladech – workshop – Ing. Marika Voženílková TUZEMSKÁ PLNĚNÍ V ROCE 2020 (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady).

Porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně: výpočet „ sdola“, výpočet shora s dopadem do daně z příjmů a do účetnictví. Řešení v případě režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

Oprava základu daně a daně:

 • uvedení v DAP a do kontrolního hlášení,
 • vzor opravného DD, KH.

Nárok na odpočet – příklady na úpravu odpočtu, vyrovnání odpočtu:

 • výpočet odpočtu daně v poměrné výši,
 • odpočet daně v krácené výši,
 • nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci (jak je to s drobným majetkem? § 79a),
 • úprava odpočtu u významných oprav – DD, DAP, zaúčtování.

INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ Dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – význam prostřední osoby (prostředníka) příklady, grafy, judikatura, evropské právo. Přemístění zboží plátcem v režimu konsignačního skladu do EU beze změny vlastnictví. Přemístění zboží v režimu skladu podle § 18 (call-off sklad s posunem přechodu vlastnictví na kupujícího) – změny ve vykazování v DAP, SH. Daňové doklady, zdůraznění základní povinnost vedení. Evidence pro režim skladu dle novelovaného § 100a odst. 3 ve vazbě na Nařízení Rady, vzor. Příklady na porušení režimu skladu, s dopadem do účetnictví. Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu – zpřísněné důkazní prostředky pro prokázání přepravy ve vazbě na Nařízení Rady. Příklady na různé důkazní prostředky a jejich uznání.

Otázka vykazování záloh v různých případech – časté omyly nutno odlišit:

 • záloha přijatá před dodáním zboží do EU (bez dopadu do DAP a SH),
 • záloha přijatá před poskytnutím služby do EU – nutno vykázat v DAP i SH,
 • záloha přijatá v režimu tuzemského reverse-charge – 92a ZDPH (bez dopadu do DAP),
 • upozornění na přijaté zálohy od osoby povinné k dani, která je veřejnoprávním subjektem.

Komplexní příklad.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Marika Voženílková

Termíny kurzů

30.09.2020 - 12.10.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)