Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2020

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2020. Výklad bude zaměřen na změny v právních předpisech a aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací.
Předmětem semináře bude:
Učetnictví – aplikace metodických informací MF ČR

Účtování o vybraných závazcích a pohledávkách

Předáváním TZ mezi zřizovatelem a PO

Okamžik uskutečnění účetního případu

Vybrané příklady účtování o transferech

Účtování o peněžních darech

Finanční kontrola – změny v zákoně č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole účinné od 1. 1. 2020

Příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

FKSP – novela ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb účinná od 1. 1. 2020

Změny týkající se zejména tvorby fondu, hospodaření s fondem FKSP, nové tituly pro čerpání fondů (výklad bude obsahovat pouze přehled změn, ne podrobný výklad celé vyhlášky o FKSP)

Cestovní náhrady – Změny stravného v roce 2020 v návaznosti na vyhlášku 358/2019 Sb.
Dopad změn daňových zákonů do běžné praxe příspěvkových organizací. Změny sazeb DPH, Novela daňového řádu v roce 2020 (nová úprava sankcí, změny v elektronizaci daňových podání).
Při výkladu účetních postupů a změn bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech.
Seminář je určen zejména ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům a jejich zřizovatelům.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je zaměřen na výklad aktuálních témat účetní a daňové legislativy v roce 2020. Výklad bude zaměřen na změny v právních předpisech a aplikaci metodických informací zveřejněných MF ČR z oblasti účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací.
Předmětem semináře bude:
Učetnictví – aplikace metodických informací MF ČR

Účtování o vybraných závazcích a pohledávkách

Předáváním TZ mezi zřizovatelem a PO

Okamžik uskutečnění účetního případu

Vybrané příklady účtování o transferech

Účtování o peněžních darech

Finanční kontrola – změny v zákoně č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole účinné od 1. 1. 2020

Příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní

FKSP – novela ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb účinná od 1. 1. 2020

Změny týkající se zejména tvorby fondu, hospodaření s fondem FKSP, nové tituly pro čerpání fondů (výklad bude obsahovat pouze přehled změn, ne podrobný výklad celé vyhlášky o FKSP)

Cestovní náhrady – Změny stravného v roce 2020 v návaznosti na vyhlášku 358/2019 Sb.
Dopad změn daňových zákonů do běžné praxe příspěvkových organizací. Změny sazeb DPH, Novela daňového řádu v roce 2020 (nová úprava sankcí, změny v elektronizaci daňových podání).
Při výkladu účetních postupů a změn bude vždy odkazováno na příslušné ustanovení obecně platného právního předpisu nebo zveřejněnou metodiku MF ČR. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech.
Seminář je určen zejména ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům a jejich zřizovatelům.

Termíny kurzů

17.03.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmvyskov.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)