Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích podmínek a vykazování INTRASTATu

Základní informace
  • Termín kurzů: 19.10.2020 - 21.10.2020
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 7 732 Kč (6 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 2001880 - 6 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200188A - 12 141 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200188B - 17 253 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200188C - 21 726 Kč +
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled pravidel pro uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, budete schopni definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH. Seznámíte se s klíčovými aspekty poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definicí rizikových oblastí a jejich řešením. Získate také přehled o pravidlech vykazování INTRASTATu.

Cílová skupina

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit dosavadní informace o dané problematice.

Obsahová náplň

1. den: Smluvní ujednání v zahraničním obchodě se zbožím a jejich vliv na uplatňování DPH: Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, reexpedice – přehled obchodních operací, které nejsou spojené se změnou vlastnických práv – zušlechťovací operace, smluvní užívání věci – charakteristika jednotlivých dodacích doložek a jejich využití v jednotlivých druzích přepravy – porovnání dodacích doložek 2010 a 2020 – vliv smluvních ujednání a dodacích doložek na uplatňování DPH, příp. celních předpisů – při vnitrounijním obchodu se zbožím, při dovozu a vývozu zboží.

Vnitrounijní obchod se zbožím (obchod mezi členskými státy EU) z pohledu uplatňování DPH: Základní pojmy, základní pravidla vnitrounijního obchodu – pravidla uplatňování DPH při provádění jednotlivých obchodních operací (dodání zboží, zasílání zboží, pořízení zboží, přemístění zboží, třístranné obchody, konsignační sklady, poskytování služeb apod.) – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH – pravidla uplatňování DPH při poskytování služeb – vymezení místa zdanitelného plnění, vymezení vzniku povinnosti přiznat DPH – souvislost uplatňování DPH se smluvními ujednáními v obchodních smlouvách a dodacími doložkami – daňové doklady – pravidla vystavování daňových dokladů a jejich povinné náležitosti (dodání zboží, reverse charge služby, třístranné obchody, pořízení zboží) – změny po novele zákona o DPH – praktické příklady obchodních operací.

2. den: Mimounijní obchod (obchod se třetími zeměmi) z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů: Základní pojmy, základní pravidla mimounijního obchodu – celní předpisy Společenství – celní kodex, prováděcí předpis k celnímu kodexu – po změně účinné od 1. 5. 2016 – celní předpisy ČR – celní zákon, vyhlášky – po změně celního zákona ČR – celní sazebník EU (TARIC) – aplikace celních sazeb, aplikace obchodněpolitických opatření – problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím – uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží, uplatňování DPH při prodeji zboží nacházejícího se v celních režimech s podmíněným osvobozením od cla – praktické příklady obchodních operací.

Poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami z pohledu uplatňování DPH: Základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH – poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady – poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady – poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH – poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH – praktické příklady poskytování různých typů služeb.

3. den: Výkaznictví vnitrounijního obchodu se zbožím: Statistika pohybu zboží v rámci EU (INTRASTAT) – základní pojmy, pravidla vykazování – praktické příklady obchodních operací prováděných v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (případně službami), na kterých je konkrétně řešen způsob vykazování v přiznání k DPH, souhrnném hlášení a ve výkazu INTRASTAT – příklady jsou koncipovány tak, aby obsáhly veškeré základní druhy obchodních operací, tzn. prodej, nákup, přepracování nebo zušlechtění, opravy, třístranné obchody, konsignační sklady, zasílání zboží apod. – změny po nabytí účinnosti nového nařízení vlády – praktické příklady vykazování.

Lektor:
Marek Reinoha

Termíny kurzů

19.10.2020 - 21.10.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)