Kontaminující látky v potravinách, alergeny

Základní informace
 • Termín kurzů: 02.11.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 771 Kč (2 290 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2004730 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200473A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200473B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200473C - 7 786 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte o kontaminujících látkách v potravinách (vyskytujících se přirozeně nebo vznikající při pěstování a zpracování potravinových surovin nebo při technologickém zpracování), které jsou aktuálně diskutované v Evropské komisi. Seznámíte se s přehledem kontaminantů, kterých se již týká legislativní omezení (maximální limity) nebo jsou limity v návrhu, popř. probíhá monitoring. Získáte informace o aktuálním stavu EU legislativy ve vztahu ke kontaminujícím látkám, o návrzích nových limitů, o příručkách s pokyny pro výrobce potravin s návrhy o vhodných opatřeních pro řízení rizik. Získáte informace o řízení alergenů, nejčastějších případech kontaminace, přístup státní správy a Ministerstva zemědělství ke značení stop (traces) alergenů.

Získejte informace o stávající legislativě a o kontaminantech, které jsou aktuálně diskutované v Evropské komisi. Akrylamid, kyselina eruková, mykotoxiny, námelové a tropanové alkaloidy, pyrrolizidinové alkaloidy (v medu, čajích, bylinných nálevech a doplňcích stravy), furan, 3-MCPD, perchlorát, přírodní toxiny, polycyklické aromatické uhlovodíky v smoothies, kadmium jako rizikový faktor a další. Seznamte se s aktuálním stavem legislativy ve vztahu k alergenům, principy řízení alergenů, nejčastějšími problémy s křížovou kontaminací.

Cílová skupina

Seminář je určen zejména pro pracovníky firem, které se zabývají výrobou potravin.

Seminář je vhodný zejména pro:

 • manažery kvality,
 • pracovníky oddělení kvality a vývojových oddělení,
 • technology,
 • pracovníky zodpovědné za potravinářskou legislativu,
 • pracovníky zodpovědné za HACCP.

Obsahová náplň

 • nařízení a doporučení komise (ES) ve vztahu ke kontaminujícím látkám (např. Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, v platném znění),
 • monitoring cizorodých látek – výsledky monitorování v ČR na základě doporučení Evropské komise,
 • hlášení ze systému rychlého varování (RASFF),
 • přehled aktuálně diskutovaných kontaminantů (akrylamid, kyselina eruková, mykotoxiny, námelové a pyrrolizidinové alkaloidy, furan, perchlorát, těžké kovy v mořských řasách, atd.), – navrhované limity a monitoring pro kontaminující látky v jednotlivých druzích potravin,
 • kontaminace potravin pesticidy,
 • příručka k nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách, která má za cíl poskytnout provozovatelům potravinářských podniků i dozorovým orgánům podrobnější informace k aplikaci tohoto nařízení; další doporučení EU k monitoringu.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Dr. Ing. Leona Petrová

Termíny kurzů

02.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)