Podvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé

Základní informace
 • Termín kurzů: 01.09.2020 - 03.09.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 7 732 Kč (6 390 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2007050 - 6 390 Kč + DPH Základní cena, kód: 200705A - 12 141 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200705B - 17 253 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200705C - 21 726 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Po absolvování semináře budete schopni zvládnout zaúčtování běžných účetních transakcí, se kterými se můžete setkat v obchodních či výrobních podnicích, a sestavit účetní závěrku.

Cílová skupina

Seminář je vhodný pro všechny, kteří jsou seznámeni se základy účetnictví a chtějí své znalosti dále rozvíjet.

Obsahová náplň

Zopakování základních metodických prvků účetnictví a všeobecně uznávaných účetních zásad a předpokladů ve vazbě na právní úpravu účetnictví v ČR: 

 • účetní doklady,
 • účetní knihy,
 • účtová osnova (rychlá orientace v účtové osnově), účtový rozvrh,
 • východiska oceňování aktiv a závazků v ČR,
 • účetní systém s druhovým a účelovým členěním nákladů (jednookruhový účetní systém, základní východiska dvouokruhového účetního systému), sestavení účetní závěrky.

Výklad oceňování, účtování, inventarizace a vykazování jednotlivých oblastí aktiv a pasiv:

 • dlouhodobá aktiva hmotná a nehmotná,
 • zásoby,
 • zúčtovací vztahy (s dodavateli, odběrateli, zaměstnanci), problematika ohrožené dobytnosti pohledávek a její daňové konsekvence,
 • finanční aktiva v dlouhodobých a krátkodobých aktivech (základní východiska klasifikace, oceňování a účtování),
 • kursové rozdíly,
 • časové rozlišování,
 • dohadné položky aktivní a pasivní,
 • rezervy, dlouhodobé závazky,
 • splatná a odložená daň,
 • vlastní kapitál (členění vlastního kapitálu v účetnictví, rozdělování výsledku hospodaření, zvyšování a snižování základního kapitálu, vykazování).

Výklad obsahu jednotlivých skupin účtů nákladů (5. účtová třída) a účtů výnosů (6. účtová třída).

Účetní uzávěrky a závěrka:

 • přípravné práce, účetní uzávěrka,
 • sestavení účetních výkazů.

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Termíny kurzů

01.09.2020 - 03.09.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)