Zákon o obcích a zákon o úřednících aktuálně – včetně řešení konkrétních problémů z praxe

Základní informace
 • Termín kurzů: 17.09.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 1 990 Kč
 • Poznámka k ceně: kód: 2006530 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 200653A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200653B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200653C - 6 766 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem semináře je prohloubit znalosti úředníků úřadů územně samosprávných celků České republiky z obsahu zákona o obcích, včetně využití těchto znalostí a vědomostí v praxi. Základem je výklad zákona č. 128/2000 Sb. o obcích s použitím příkladů reálných situací a zákona 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků…, ve znění pozdějších předpisů. Součástí semináře bude informace o připravovaných změnách. Obsah semináře je určený i těm úředníkům, kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti „ZOZ“.

Cílová skupina

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, zastupitelům, členům výborů a komisí, personalistům. Seminář doporučujeme jak začínajícím k získání přehledu, tak zkušeným k doplněním znalostí a informací z praxe.

Obsahová náplň

 • zákon o obcích – vstup do problematiky,
 • postavení obcí a měst ve veřejné správě – vymezení pojmu veřejná správa, územně samosprávný celek, vztah obcí a krajů, právní subjektivita obce, kontrola ad.,
 • orgány obce – rozbor členění orgánů obce podle jejich zřizování nebo ustavování, podle složení členů orgánů, podle působnosti,
 • zastupitelstvo obce (členové zastupitelstva obce) – vymezení zastupitelstva obce podle zákona o obcích, vznik zastupitelstva a jeho působnost, vztah zastupitelstva obce k ostatním orgánům obce, zasedání zastupitelstva obce, uvolnění/neuvolnění členové zastupitelstva, jejich práva a povinnosti,
 • výbory zastupitelstva – jejich činnost,
 • rada obce – vymezení rady obce podle zákona o obcích, působnost, vztah rady obce k ostatním orgánům obce, schůze rady obce,
 • komise rady – jejich činnost,
 • jednací řády rady, zastupitelstva, výborů a komisí – význam, obsah a tvorba,
 • městský a obecní úřad – složení úřadu, úředníci úřadu, vztah orgánů obce a úřadu, pracovněprávní postavení úředníků dle zákona o úřednících ÚSC ad.,
 • zákon o úřednících – základní vstup do problematiky,
 • základní pojmosloví, výběrové řízení a veřejná výzva,
 • povinnosti úředníka,
 • vzdělávání úředníků.

Diskuze a řešení konkrétních problémů z praxe.

Lektor:
Mgr. Jiří Moskala, MPA

Termíny kurzů

17.09.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)