Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7

Základní informace
 • Termín kurzů: 08.12.2020 - 10.12.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 7 974 Kč (6 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2007060 - 6 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200706A - 12 521 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200706B - 17 793 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200706C - 22 406 Kč +
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah jednotlivých účtových tříd.

Cílová skupina

Seminář je určen účetním, ale i všem ostatním, kteří chtějí osvěžit a doplnit svoje znalosti účetnictví v ČR, seznámit se s novinkami a perspektivami, doplnit pozapomenuté, získat komplexní přehled a vše probrané procvičit. Vhodné pro začínající účetní, čerstvé absolventy škol bez praxe, ale i pro pokročilé, pokud mají zájem své znalosti systematizovat a doplnit v oblastech, se kterými například aktuálně nepracují.

Obsahová náplň

 • přehled právní úpravy účetnictví,
 • oceňování – průřezový pohled,
 • dlouhodobý majetek – účtová třída 0: klasifikace, oceňování a účetní zachycení,
 • zásoby – účtová třída 1: zásoby nakupované a vyráběné, oceňování a účetní zachycení,
 • finanční majetek – účtová třída 2: cenné papíry – základní východiska účtování a oceňování, – zúčtovací vztahy – účtová třída 3: krátkodobé pohledávky a závazky, časové rozlišování, dohadné položky,
 • vlastní kapitál a dlouhodobé závazky – účtová třída 4: členění vlastního kapitálu v kapitálových společnostech, zvyšování a snižování vlastního kapitálu, vybraná specifika dlouhodobých závazků,
 • náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6: průřezový přehled obsahu jednotlivých účtových skupin (účtů),
 • závěrkové a podrozvahové účty – účtová třída 7.

Lektor:
doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Termíny kurzů

08.12.2020 - 10.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)