Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Základní informace
 • Termín kurzů: 12.11.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 408 Kč (1 990 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2006140 - 1 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 200614A - 3 781 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200614B - 5 373 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200614C - 6 766 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Na semináři obdržíte ucelenou informaci o tom, jakým způsobem budou postupovat a jakým způsobem se můžete v případě pochybení bránit. Získáte teoretické znalosti podložené zkušenostmi lektorky z praxe.

Cílová skupina

Seminář je určen všem, kteří čerpají dotace, návratné finanční výpomoci či příspěvky ze státních zdrojů a potřebují se zorientovat v tom, na co si dát pozor a jak postupovat v případě, že se dostanou při čerpání těchto prostředků do problémů. Je určen žadatelům o dotaci, příjemcům dotací, případně jejich zaměstnancům a všem ostatním, kteří řeší problémy při čerpání dotací. Zúčastnit se mohou také pracovníci poskytovatelů dotací.

Obsahová náplň

 • rozhodnutí, dohoda, smlouva o poskytnutí dotace z pohledu následné kontroly dodržení stanovených podmínek,
 • změna rozhodnutí, dohody, smlouvy o poskytnutí dotace,
 • nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace,
 • odnětí dotace,
 • nevyplacení dotace nebo její části,
 • výzva poskytovatele k provedení nápravného opatření ze strany příjemce dotace,
 • výzva poskytovatele k vrácení dotace nebo její části příjemcem dotace,
 • důsledky splnění či nesplnění výzvy k provedení opatření k nápravě či k vrácení dotace,
 • výklad pojmu porušení rozpočtové kázně, rozdíl mezi porušením rozpočtové kázně a nesrovnalostí,
 • stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, zásada proporcionality,
 • odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále,
 • možnosti prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále.

Lektor:
Bc. Ing. Zuzana Strnadová

Termíny kurzů

12.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)