Faktura – komplexně na příkladech z praxe a náležitosti daňových dokladů

Základní informace
 • Termín kurzů: 20.11.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 771 Kč (2 290 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2004780 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200478A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200478B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200478C - 7 786 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou náležitostí daňových dokladů tak, abyste uměli zachytit chybně vystavené daňové doklady. Seznámíte se se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů ve vazbě na daňové zákony, zejména na zákon o DPH.

Cílová skupina

Pracovníkům finančních účtáren, fakturantům a dalším, kteří se pracovně setkávají s fakturami a daňovými doklady.

Obsahová náplň

Oblast účetnictví:

 • pojem faktura,
 • provádění fakturace na základě uzavřených smluvních vztahů,
 • saldokonto přijatých a vydaných faktur,
 • zákon o účetnictví s vazbou na účetní doklady (§ 11 zákona o účetnictví),
 • příklady externích a interních dokladů ve vazbě na účetní předpisy (cizí meny, kursové rozdíly, měnová doložka, dobropisy, vrubopisy, náležitosti faktury v cizím jazyce),
 • bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě,
 • doklady skladového hospodářství, správné náležitosti,
 • ostatní interní účetní doklady,
 • prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů, podle daňového řádu (příklad),
 • oběh účetních dokladů a podpisové vzory, doporučené postupy,
 • náležitosti a podmínky elektronické fakturace,
 • elektronizace účetních záznamů a elektronická komunikace,
 • archivace daňových a účetních dokladů.

Oblast daně z přidané hodnoty:

 • druhy a náležitosti daňových dokladů dle zákona o DPH,
 • vzory daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu, opravných daňových dokladů, splátkového a platebního kalendáře,
 • opravy daňových dokladů.

Příklady dokladů (praktická část).

Oblast občanského zákoníku.

Lektor:
Ing. Dagmar Beránková

Termíny kurzů

20.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)