Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů

Základní informace
  • Termín kurzů: 24.11.2020
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 290 Kč
  • Poznámka k ceně: kód: 2006430 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200643A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200643B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200643C - 7 786 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na kurzu se seznámíte s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných, které jsou obsaženy nejen v kontrolním řádu, ale také v dalších právních předpisech.

Cílová skupina

Kurz je určen pro kontrolující, kteří postupují podle zákona č. 255/2012 Sb. i pro kontrolované.

Obsahová náplň

Předání zkušeností po 7 letech alikace zákona. Výklad zákona a souvisejících právních předpisů, podle nichž postupují kontrolní orgány veřejné správy, doplněno řadou příkladů z praxe.

Praktický postup kontrolujících – 3 způsoby zahájení kontroly – vyžádání podkladů – protokol o kontrole, vyřizování námitek, oprava nesprávností v protokolu o kontrole a došetření věci – mlčenlivost a zveřejňování informací – předávání informací dalším orgánům. Přestupky kontrolovaných a povinných osob po novele zákona.

Aplikace části první a čtvrté správního řádu v průběhu kontroly: Postup v souladu se základními zásadami správního řádu při kontrole, ustanovení SŘ, která se použijí při kontrole obdobně, v rozsahu, který není upraven v kontrolním řádu, ustanovení SŘ, která se použijí přiměřeně. Bude vysvětlen např. rozsah poučení kontrolované osoby, podjatost, jednací jazyk, náležitosti podání (např. námitek proti kontrolnímu zjištění), počítání času, nahlížení do spisu aj.

Související právní předpisy vč. občanského zákoníku, obchodní tajemství, pořizování zvukových a obrazových záznamů, utajované informace, osobní údaje vč. změny v souvislosti s GDPR, pracovní podmínky kontrolujících, předávání informací dalším orgánům, oznamování podezření na trestný čin.

Diskuze k procesně právní úpravě kontroly.

Lektor:
Ing. Miroslava Pýchová

Termíny kurzů

24.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)