Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty

Základní informace
 • Termín kurzů: 25.11.2020 - 26.11.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 4 816 Kč (3 980 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2005820 - 3 980 Kč + DPH Základní cena, kód: 200582A - 7 562 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200582B - 10 746 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200582C - 13 532 Kč + D
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení nebo insolvence dlužníka. Lektor poskytne návod, jak sepsat kvalitní smlouvu a jak v konkrétních případech postupovat se zaměřením na praktická a efektivní řešení související zejména se zajištěním a vymáháním pohledávek. Rovněž vás upozorní na novinky v procesních předpisech a jejich dopady do praxe.

Na druhém semináři získáte potřebné informace k účetnímu a daňovému postupu u pohledávek. Probrán bude podrobně daňový pohled na pohledávky, zejména zaměřený na pohledávky po splatnosti.

Další část se zaměří na postupy u pohledávek v účetnictví.

Výklad bude doprovázen ilustrativními příklady a upozorněním na časté chyby, kterých se v praxi dopouštíme.

Cílová skupina

Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních úseků společností, podnikovým právníkům, obchodním zástupcům, auditorům, daňovým poradcům a také členům středního managementu, tj. všem, kteří pracují s pohledávkami.

Obsahová náplň

1. seminář: 25. 11. 2020; 9:00–14:00 – Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky – Mgr. Jiří Lehečka Prověřování obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy: Justice, insolvenční rejstřík, rejstříky dlužníků – centrální registr úvěrů.

Tvorba kvalitní smlouvy, všeobecných obchodních podmínek a další obchodní dokumentace jako důkazu existence pohledávky: Definice klíčových pojmů a vzájemných práv a povinností (hrazení kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva, reklamace vad) – definice podmínek a mechanismů pro ukončení smlouvy – nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost (zástavní právo, ručení, finanční (bankovní) záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy) – odpovědnost za porušení povinností smluvních stran (např. smluvní pokuta, úroky z prodlení a jejich limitace) – promlčení a význam lhůt u pohledávek – postoupení a započtení pohledávek – způsoby řešení sporů (rozhodčí x civilní řízení – výhody a úskalí) – dokazování a průběh řízení.

Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání v ČR a v členských státech ES: Jak doložit vznik pohledávky – kvitance, dlužní úpis, splátkový kalendář – narovnání – předžalobní upomínka – předběžné opatření – návrh na vydání platebního rozkazu – úrok z prodlení – náklady řízení – evropský platební rozkaz – exekuční řízení.

Insolvenční řízení z pohledu věřitele: Praktické poznatky po účinnosti novely insolvenčního zákona – výkon práva věřitele v insolvenčním řízení – uspokojení pohledávek v insolvenčním řízení.

Diskuze a dotazy.

2. seminář: 26. 11. 2020; 9:00–14:00 – Pohledávky – účetní a daňové problémy – Ing. Petr Kout, CSc., Tomáš Líbal

 • vznik pohledávky,
 • reklamace a dobropisy (opravné daňové doklady) – zápočet pohledávek a dluhů,
 • odpis pohledávek,
 • pohledávky v cizí měně,
 • opravné položky k pohledávkám,
 • postoupení pohledávek (u postupitele a postupníka),
 • inventarizace,
 • vazba na DPH, oprava základu daně u nedobytné pohledávky,
 • analytické a podrozvahové účty pohledávek.

Lektor:
Mgr. Jiří Lehečka

Termíny kurzů

25.11.2020 - 26.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)