Abeceda personalisty • pro začátečníky a mírně pokročilé

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění a to podle posledních právních předpisů s výhledem na rok 2021.

Cílová skupina

Určeno pro začínající personalisty, personalisty s malou praxí a všechny, kteří se problematikou zabývají. Určeno pro omezený počet posluchačů. Prodloužená doba konání do 16.00 hodin.

Obsahová náplň

Program semináře:

Personální agenda – povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence – potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – co vyžadovat za osobní údaje – co nelze vyžadovat – osobní spis , ochrana osobních údajů – doporučené postupy a vzory – vnitřní firemní předpisy – organizační řád – pracovní řád – vnitřní předpis o kamerovém systému – vnitřní předpis o poskytování benefitů, atd..
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty – před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců – v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a ukončení pracovněprávního vztahu ( zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím )
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce – předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy

Zákon o pracovnělékařské službě – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě,
 • zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby – vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek – pracovně lékařské prohlídky v průběhu mimořádných opatření ( nouzovém stavu) a po zrušení nouzového stavu
 • vstupní lékařské prohlídky – periodické prohlídky – mimořádné prohlídky – výstupní prohlídky – lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek – možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem – zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce – povinnosti zaměstnavatele

Zákoník práce ve vazbě na občanský zákoník

 • uzavírání pracovněprávních vztahů – závislá práce – nelegální práce – uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy – druh práce – místo nebo místa výkonu práce – doba uzavírání pracovního poměru – zkušební doba – informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce – dohoda o pracovní činnosti – odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami – odměňování „dohodářů“ – účast na pojištění – uplatnění možných slev na dani – úrazové pojištění při výkonu práce
 • změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance – pracovní cesty zaměstnanců – dočasné přidělení – návrat do práce po uplynutí překážek v práci – vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době – dohodou – výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele – okamžité zrušení pracovního poměru – postupy, doručování písemností a možné formy změny od 30.7.2020– výtka zaměstnavatele zaměstnanci

Zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání – agenturní zaměstnání – povinnost evidovat občany EU a cizince – vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance – vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody

 • určování pracovní doby – rovnoměrná pracovní doba – nerovnoměrná pracovní doba – směnné provozy – konto pracovní doby – práce z domova – poznatky z praxe – novinky u pružného rozvržení pracovní doby od 30.7. – dny pracovního klidu – přestávky v práci – práce přesčas – práce v noci – pracovní pohotovost
 • dovolená a její určení porovnání současné právní úpravy se schválenou legislativou v oblasti poskytování dovolené v roce 2021 – základní nejdůležitější informace – čerpání dovolené – převádění dovolené z roku do roku – krácení dovolené – přerušení dovolené – dovolená za odpracované dny – proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená
 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené – smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • překážky v práci – na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná nezaměstnanost – vazba na program ANTIVIRUS , praktické zkušenosti – důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. – nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu – nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné
 • náhrady škody v roce 2020 a 2021 – pracovní úrazy – evidence PÚ – odškodňování PÚ a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti – dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty – věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy – povinnosti personalistů

Odměňování zaměstnanců

 • zařazování zaměstnanců – mzda, plat – mzdový výměr – platový výměr – právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy – smluvní mzda – zaručená mzda – co není mzdou, platem – obsluha mzdy, platu
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí – další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu – prémie, odměny – osobní příplatky – příplatek za odpolední směnu – odměna za pracovní pohotovost – náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek
 • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti a výpočtu podpory v nezaměstnanosti – srážky ze mzdy

Zaměstnanecké benefity

 • rozvoj zaměstnanců – vzdělávání zaměstnanců ( prohlubování a zvyšování kvalifikace )
 • péče o zdraví zaměstnanců – nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu – příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění – životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců – stravenky, stravné, další možnosti stravování – doprava zaměstnanců do zaměstnání atd.
 • diskuze – odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG „Abeceda personalisty“, vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

12.10.2020

9.00 - 16.00 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
METROPOL s.r.o.,Senovážné nám.248, 370 01 České Budějovice

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)